E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4968
LJN BR4968, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/1171 IB/PVV

Inhoudsindicatie:

IB, landbouwvrijstelling. Eiser heeft zijn kwekerij verkocht. In de koopakte is overeengekomen dat de op de grond aanwezige glasopstanden door eiser worden gesloopt en verwijderd. Eiser neemt het standpunt in dat het boekverlies op de glasopstanden buiten de toepassing van de landbouwvrijstelling valt. De rechtbank overweegt dat niet is gesteld of gebleken dat met de sloop iets anders werd beoogd dan de nakoming van de contractuele verplichting jegens de koper. Dit houdt in dat eiser de boekwaarde van de glasopstanden heeft opgeofferd om de grond vrij te maken. Dan moet de boekwaarde van de glasopstanden geheel aan de grond worden toegerekend. Mitsdien valt het boekverlies op de glasopstanden onder de toepassing van de landbouwvrijstelling. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie