E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR4037
LJN BR4037, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/2678 IB/PVV en AWB 10/2679 IB/PVV

Inhoudsindicatie:

X , erflater, is jarenlang lid geweest van het Europees Parlement. Hij woonde in die periode, daarvoor en ook daarna in Nederland. Van 1989 tot en met 1999 heeft X deelgenomen aan de “Regeling voor het aanvullend (vrijwillig) pensioenfonds”. Deze regeling voorzag in een oudedagspensioen voor deelnemende EP-leden. Zowel de deelnemende EP-leden als het EP betaalden bijdragen aan het fonds. De uitkeringen zijn in 1999 ingegaan. De inspecteur heeft het door X voor 2005 aangegeven inkomen uit werk en woning verhoogd met het verschil tussen het totaal van de uitkeringen tot en met 2005 en de som van de door X betaalde bijdragen en de daadwerkelijk in de belastingheffing betrokken bijdragen van het EP. Dit verschil is lager dan de in 2005 ontvangen uitkering. Toegepast voor 2006 leidde deze berekening ertoe dat de gehele over 2006 berekende uitkering in dat jaar belast was.

Op het beroep van de erfgenamen van X oordeelt Rechtbank ’s-Gravenhage dat:

- de door X ontvangen uitkeringen niet tot het belastbare inkomen uit sparen en beleggen van X kunnen worden gerekend;

- de waarde van de prestatie in de zin van art. 25, lid 1, onderdeel g, Wet IB 1964 niet gesteld kan worden op de waarde in het economische verkeer van het recht van X op de uitkeringen op 1 september 1999 (ingangsdatum van de uitkeringen);

- dat de niet in de belastingheffing betrokken bijdrage van het EP voor het jaar 1996 deel uit maakt uit van de waarde van de tegenprestatie in de zin van in de zin van art. 25, lid 1, onderdeel g, Wet IB 1964;

- de uitkeringen dienen te worden aangemerkt als “lijfrenten en uitkeringen – al dan niet periodiek – uit pensioensparen, pensioenfondsen en groepsverzekeringen” met betrekking waartoe art. 18, § 1, onderdeel a, van het Nederlands-Belgische belastingverdrag 2001 het heffingsrecht bij uitsluiting toekent aan de woonstaat.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie