E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR2076
LJN BR2076, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/6449 OB en AWB 08/6450 OB

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Fraude. Aftrek voorbelasting. Nultarief. Rechten van verdediging. Sopropé-arrest.

Aan eiseres, exploitante van een autobedrijf, zijn twee naheffingsaanslagen omzetbelasting opgelegd, één van € 650.000 en één van € 740.640. De naheffingsaanslagen zien op geweigerde voorbelasting en op geweigerd nultarief. De rechtbank overweegt dat een afnemer het recht op vooraftrek niet verliest als de leverancier de omzetbelasting niet op aangifte voldoet, maar dat geen recht op vooraftrek bestaat voor leveringen die niet hebben plaatsgehad. In dat geval kan de ten onrechte in aftrek gebrachte omzetbelasting worden nageheven bij degene die de aftrek heeft genoten. Eiseres maakt niet aannemelijk dat de aan haar gefactureerde auto’s aan haar zijn geleverd door de ondernemers van wie de facturen afkomstig zijn. Evenmin heeft eiseres de toepasselijkheid van het nultarief aangetoond. In zoverre is het gelijk aan verweerder.

Het beroep van eiseres op Sopropé-arrest slaagt wel, omdat de eerste naheffingsaanslag zonder enige vooraankondiging is uitgereikt en direct en ineens invorderbaar is gesteld. Eiseres heeft dus niet vooraf de gelegenheid gekregen haar standpunten daarover kenbaar te maken. Daarmee is het beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging geschonden. Verweerder heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het gevaar van collusie rechtvaardigt dat de publieke belangen zwaarder moeten wegen dan die van eiseres. De stelling van verweerder dat op grond van het Kittel/Recolta-arrest bij fraude geen beroep kan worden gedaan op het gemeenschapsrecht treft geen doel omdat uit dat arrest niet volgt dat de algemene rechtsbeginselen van gemeenschapsrecht niet behoeven te worden geëerbiedigd. De rechtbank vernietigt de eerste en handhaaft de tweede naheffingsaanslag. Het verzoek van eiseres om integrale vergoeding van proceskosten wordt afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie