E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BR1201
LJN BR1201, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/19239, 11/19294 en 11/19298

Inhoudsindicatie:

De bestreden besluiten hebben op grond van artikel 45 van de Vw 2000 onder meer van rechtswege tot gevolg dat het rechtmatig verblijf van eisers eindigt en dat zij Nederland binnen de in artikel 62 van de Vw 2000 gestelde termijn dienen te verlaten. Hiermee wordt niet meer gezegd dan dat eisers op grond van hun asielaanvragen geen rechtmatig verblijf meer hebben als bedoeld in artikel 8, aanhef en onder f, van de Vw 2000 en om die reden binnen een bepaalde termijn zelfstandig Nederland dienen te verlaten. Dit betekent echter niet automatisch dat de meeromvattende beschikkingen in dit geval, zonder nadere motivering, tevens zijn aan te merken als terugkeerbesluiten in de zin van richtlijn 2008/115/EG. Eisers zijn immers staatsburgers van Macedonië, die sinds december 2009 visumvrij kunnen reizen naar de Europese Unie en daardoor een vrije termijn is gegund om hier te lande te verblijven. Hiermee is in de bestreden besluiten onvoldoende rekening gehouden. Beroepen zijn in zoverre gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie