E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8767
LJN BQ8767, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/15588

Inhoudsindicatie:

In de onherroepelijk geworden uitspraak van 14 februari 2011 heeft de rechtbank met verwijzing naar artikel 83, eerste lid, van de Vw 2000, overwogen dat met de in die procedure reeds gestelde bekering van eiser tot het christendom geen rekening kan worden gehouden, nu daardoor de afdoening van het beroep ontoelaatbaar zou worden vertraagd. Daarbij heeft de rechtbank van belang geacht dat de gestelde bekering een geheel andere asielgrond betreft dan in eerste instantie is aangevoerd.

Nu vast staat de gestelde bekering tot het christendom niet bij de beoordeling van verweerders beslissing op eisers eerste asielaanvraag is betrokken, alsmede gelet op de omstandigheid dat de bekering op zichzelf geen verband houdt met hetgeen eiser in de vorige asielprocedure naar voren heeft gebracht, heeft verweerder de onderhavige aanvraag terecht als een nieuwe eerste aanvraag aangemerkt, die – voor zover het de bekering betreft – niet met toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan worden afgedaan. Ter ondersteuning van dit oordeel wordt verwezen naar de uitspraken van de Afdeling van 22 november 2007 (LJN: BC1774) en 26 mei 2008 (LJN: BD3183). De rechtbank gaat dan ook over tot inhoudelijke toetsing van het bestreden besluit in het licht van de daartegen aangevoerde beroepsgronden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie