E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8207
LJN BQ8207, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/3077 LB/PVV

Inhoudsindicatie:

Loonbelasting. Omkering bewijslast. Redelijke schatting. Opzet. Vergrijpboete.

Eiseres exploiteert een hotel en een Chinees/Indisch restaurant. Na een boekenonderzoek heeft verweerder het standpunt ingenomen dat eiseres niet de volledige omzet heeft verantwoord en met de verzwegen omzet zwarte lonen heeft uitbetaald. Daarom heeft hij eiseres naheffingsaanslagen met vergrijpboeten opgelegd.

De rechtbank oordeelt dat omkering van de bewijslast geldt voor de tijdvakken waarvoor eiseres geen aangiften heeft ingediend. Voor de overige tijdvakken geldt ook omkering van de bewijslast omdat eiseres niet heeft voldaan aan haar administratie- en bewaarplicht en niet aan de wettelijke eisen die gelden voor het overbrengen van gegevens op andere gegevensdragers.

Na analyse van de door verweerder gemaakte berekeningen stelt de rechtbank de omzetcorrecties zelf vast en oordeelt zij dat de zwarte lonen niet hoger kunnen zijn geweest dan de omzetcorrecties. De rechtbank acht niet aannemelijk dat eiseres de na te heffen loonbelasting kan verhalen op haar werknemers.

De rechtbank oordeelt verder dat verweerder heeft bewezen dat eiseres opzettelijk niet de volledige omzet heeft verantwoord en met de verzwegen omzet zwarte lonen heeft betaald. De vergrijpboeten zijn daarom terecht opgelegd.

Uiteindelijk vermindert de rechtbank de naheffingsaanslagen en de boeten met een verdere vermindering van de boeten wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie