E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ8181
LJN BQ8181, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/3085 IB/PVV e.a.

Inhoudsindicatie:

Vennootschapsbelasting. Omkering bewijslast. Redelijke schatting.

Eiseres exploiteert een hotel en een Chinees/Indisch restaurant. Na een boekenonderzoek heeft verweerder het standpunt ingenomen dat eiseres niet de volledige omzet heeft verantwoord en met de verzwegen omzet zwarte lonen heeft uitbetaald. Daarom heeft hij eiseres voor de jaren 2001 tot en met 2004 navorderingsaanslagen met vergrijpboeten opgelegd.

De rechtbank oordeelt dat eiseres niet heeft voldaan aan haar administratie- en bewaarplicht en niet aan de wettelijke eisen die gelden voor het overbrengen van gegevens op andere gegevensdragers. Dit heeft omkering van de bewijslast tot gevolg. Na analyse van de door verweerder gemaakte berekeningen is de rechtbank van oordeel dat de navorderingsaanslagen niet zijn gebaseerd op redelijke schattingen en stelt zij de omzetcorrecties zelf vast. Verder oordeelt de rechtbank dat verweerder ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de zwarte lonen en de daarvoor opgelegde naheffingsaanslagen loonbelasting. Voor alle jaren komt de winst uiteindelijk lager uit dan die waarnaar de primitieve aanslagen zijn opgelegd, zodat de navorderingsaanslagen en de vergrijpboeten moeten worden vernietigd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie