E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ7870
LJN BQ7870, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/44500 BEPTDN

Inhoudsindicatie:

Analoog aan haar eerdere uitspraak van 15 december 2010 (LJN BO8208), is de rechtbank van oordeel dat een ongewenstverklaring in beginsel disproportioneel dient te worden geacht indien aan een vreemdeling, aan wie artikel 1(F) van het Vluchtelingenverdrag wordt tegengeworpen, gedurende een periode van tien jaren een verblijfsvergunning is onthouden. (…)

In het onderhavige beroep is de rechtbank van oordeel dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat de ongewenstverklaring, en daarmee het langer onthouden van een vergunning, niet disproportioneel is. (…)

Gelet op het vorenstaande kon verweerder – in ieder geval ten tijde van het bestreden besluit – niet meer overgaan tot ongewenstverklaring. Het bestreden besluit dient dan ook te worden vernietigd en het beroep zal gegrond worden verklaard. Nu ongewenstverklaring naar het oordeel van de rechtbank niet langer mogelijk is, maar eiser niet voldoet aan de vereisten voor opheffing van de ongewenstverklaring en verweerder dit niet ambtshalve kan doen, ziet de rechtbank aanleiding zelf in de zaak te voorzien en het primaire besluit van 26 oktober 2006 te herroepen teneinde te voorkomen dat de rechtsgevolgen daarvan nog langer doorwerken. Dit laat overigens onverlet dat het besluit van 26 oktober 2006 op dat moment niet onrechtmatig was.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie