E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ5990
LJN BQ5990, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/900931-10; 09/655139-11 (ttz. gev.)

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met twee jongens die op het moment van de bewezenverklaarde feiten 15 jaar oud waren. Verdachte wekte bij hen de indruk dat hij een Zwarte Pieten Centrale exploiteerde. In dat kader heeft verdachte deze jongens benaderd met de vraag of zij voor deze Zwarte Pieten Centrale wilden komen werken. Met als argument dat de jongens als zwarte piet zouden moeten klimmen en klauteren en dat hun liezen daarom niet gebroken mochten zijn, heeft hij een zogenaamde liezencontrole bij hen uitgevoerd, waarbij hij de jongens rondom hun ontblote geslachtsdeel heeft bevoeld.

De rechtbank zal overgaan tot het opleggen van een zwaardere gevangenisstraf dan door de officier van justitie gevorderd. Anders dan de officier van justitie, heeft de rechtbank de vorige veroordeling en het feit dat verdachte ondanks een langdurige behandeling opnieuw dezelfde soort feiten heeft gepleegd zeer zwaar laten meewegen in de strafmaat.

Gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek waarvan 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Algemene voorwaarde: dat de veroordeelde ter vaststelling van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt. Bijzondere voorwaarden: dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht, ook als dat inhoudt begeleiding door en/of (ambulante) behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling; dat de veroordeelde gedurende de proeftijd op geen enkele wijze contact zal zoeken of hebben met [slachtoffer 1] en diens familie en [slachtoffer 2]; dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd niet zal ophouden in de omgeving van het skatepark aan [adres]; wijst de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij gedeeltelijk toe en veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen aan [slachtoffer 1] een bedrag van € 950,00

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie