E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ5203
LJN BQ5203, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/36344

Inhoudsindicatie:

Verzoek vergoeding proceskosten (kosten DNA-onderzoek) afgewezen.

Eiser heeft hangende het beroep gericht tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag een DNA-onderzoek laten uitvoeren. Het resultaat daarvan bevestigde de familieband tussen eiser en zijn broer, waarna verweerder het besluit tot afwijzing van eisers asielaanvraag heeft ingetrokken. Eiser verzoekt om vergoeding van de kosten van het DNA-onderzoek.

De rechtbank overweegt als volgt. De omstandigheid dat verweerder heeft aangeboden de kosten voor rechtsbijstand te vergoeden leidt op zichzelf niet tot de conclusie dat verweerder daarmee ook gehouden is alle andere door eiser gemaakte proceskosten te vergoeden.

Een veroordeling in de proceskosten is een bevoegdheid van de rechtbank en geen verplichting, maar in het geval van een tegemoetkoming dient het verzoek om proceskosten in beginsel te worden ingewilligd. In dit geval is echter sprake van een uitzondering op dat beginsel, omdat er geen sprake was van een aan verweerder verwijtbare onrechtmatigheid van het bestreden besluit. Eiser heeft niet eerder aangevoerd dat hij een DNA-onderzoek wilde starten. Daarmee heeft eiser verweerder de mogelijkheid ontnomen de onderzoeksresultaten af te wachten en zo nodig bij de beslissing te betrekken. De gevolgen daarvan komen voor rekening en risico van eiser.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie