E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ1583
LJN BQ1583, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10/2797 IB/PVV

Inhoudsindicatie:

X ontving in het onderhavige jaar een pensioen van ING van € 15.147 en een uitkering inzake een pensioenpolis bij Nationale Nederlanden van € 534.521. Daarnaast heeft X inkomen genoten uit een aantal commissariaten en een aantal advies- en bestuursfuncties. De daarmee verband houdende werkzaamheden verrichtte X onder meer vanuit een werkruimte in zijn woning. In geschil is of X de kosten in verband met de werkruimte in het onderhavige jaar ten laste van zijn inkomen kan brengen. Niet in geschil dat de onderhavige werkruimte een zelfstandig gedeelte van eisers woning vormt. Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat X niet voldoet aan de in artikel 3.16, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 2001 vermelde voorwaarde dat hij het gezamenlijke bedrag van zijn winst uit onderneming, belastbaar loon en belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden hoofdzakelijk in of vanuit de werkruimte in zijn huis verwerft. Er is geen sprake van een op grond van in artikel 14 van het EVRM of artikel 26 van het IVBPR verboden discriminatie. De inspecteur heeft evenmin in strijd met het vertrouwensbeginsel gehandeld.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie