E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ1574
LJN BQ1574, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11/9978 VRONTN

Inhoudsindicatie:

Beroep tegen voortzetting vreemdelingenbewaring. Voortzetting bewaring is op zichzelf bezien gerechtvaardigd: voldoende gronden, voldoende zicht op uitzetting en voldoende voortvarend handelen van verweerder. De vreemdeling is volgens de gz-psycholoog die hem in detentie behandelt ernstig getraumatiseerd en het feit van de detentie leidt ertoe dat de behandeling geen resultaat oplevert. Onder deze omstandigheden moet een belangenafweging leiden tot in vrijheidstelling van de vreemdeling, nu kennelijk geen interne doorverwijzing naar een meer perspectief biedende behandeling mogelijk was en bewaring een ultimum remedium is. Beroep gegrond, geen toekenning van schadevergoeding, omdat van onrechtmatige voortzetting van de bewaring geen sprake is geweest.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie