E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ0087
LJN BQ0087, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 10-34932

Inhoudsindicatie:

Niet valt in te zien dat hetgeen eisers in dit verband naar voren hebben gebracht, namelijk dat van de vrouwelijke gezinsleden niet gevergd kan worden zich in Afghanistan te vestigen gelet op de situatie aldaar, geen omstandigheden zouden kunnen zijn die verweerder in zijn toets in het kader van artikel 8 EVRM zou moeten betrekken. De rechtbank wijst in dit verband ook op de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 december 2010, LJN: BO7052, waaruit volgt dat de waterscheiding asiel-regulier niet wordt tegengeworpen in een asielprocedure wanneer een beroep op het recht op respect voor het privé-leven in artikel 8 EVRM is gedaan in samenhang met een beroep op artikel 3 EVRM . De rechtbank ziet geen grond voor de juistheid van het oordeel dat het omgekeerde, namelijk het geval dat in een reguliere procedure het beroep op artikel 3 EVRM in samenhang wordt gedaan met een beroep op artikel 8 EVRM , niet mogelijk zou zijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie