E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP7920
LJN BP7920, Rechtbank 's-Gravenhage, 10/43356

Inhoudsindicatie:

samenvatting: voorlopige voorziening; afwijzing verzoek opheffing ongewenstverklaring wegens interim measure. verzoek afgewezen.

Bij uitspraak van 12 oktober 2010 heeft de Afdeling beslist op het hoger beroep van verzoeker tegen het oordeel van deze rechtbank dat verweerder in redelijkheid kon besluiten tot ongewenstverklaring van verzoeker. De aangevallen uitspraak is bevestigd. De Afdeling heeft in deze uitspraak overwogen dat de artikelen 3 en 8 van het EVRM niet in de weg stonden aan de ongewenstverklaring van verzoeker.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat verzoeker gelet op de door de President van het EHRM getroffen interim measure niet zal worden uitgezet.

Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling kan een voorlopige voorziening in geval deze gevraagd wordt in een procedure tegen een ongewenstverklaring, gelet op de aard en strekking van de ongewenstverklaring uitsluitend geacht worden te strekken tot tijdelijk schorsing van de mogelijkheid om de vreemdeling uit te zetten. (zie onder meer de uitspraak van 24 maart 2010, LJN 9289,. In dit geval als het onderhavige, waarin verzocht wordt tot opheffing van de ongewenstverklaring, kan, in aanmerking genomen de evengenoemde jurisprudentie, alleen onder zeer bijzondere omstandigheden een verderstrekkende voorziening worden getroffen.

Op basis van hetgeen verzoeker thans heeft aangevoerd is niet gebleken van het bestaan van dergelijke zeer bijzondere omstandigheden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie