E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2011:BP7280
LJN BP7280, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 11-1174

Inhoudsindicatie:

Met de door eisers overgelegde medische stukken heeft verweerder niet aannemelijk gemaakt hoeven achten dat sprake is van een acute medische noodsituatie in evenbedoelde zin.

Het betoog van eisers dat het niet verlenen van opvang in strijd is met artikel 14, eerste lid, aanhef en onder b en d, van de Terugkeerrichtlijn faalt. Uit deze bepaling volgt – kort gezegd – dat lidstaten ervoor zorgen dat jegens onderdanen van derde landen tijdens de termijn voor vrijwillig vertrek en tijdens de termijn waarvoor de verwijdering is uitgesteld zoveel mogelijk de beginselen in acht worden genomen dat dringende medische zorg wordt verstrekt en essentiële behandeling van ziekte wordt uitgevoerd en dat er rekening wordt gehouden met de speciale behoeften van kwetsbare personen. In hetgeen eisers hebben aangevoerd bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerder in het geval van eisers niet binnen de grenzen van bedoelde richtlijnbepaling is gebleven. Hierbij is in aanmerking genomen dat, zoals hiervoor reeds overwogen, eisers ingevolge artikel 10 van de Vw 2000 desgewenst aanspraak kunnen maken op voortgaande medische zorg.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie