E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BP7831
LJN BP7831, Rechtbank 's-Gravenhage, 10-4264

Inhoudsindicatie:

Volgens de taalanalist van BLT is voor het aantonen van herkomst uit [regio] nodig dat de spraak van de vreemdeling het zgn. Maslawi bevat. Dit wordt door de contra-expert bestreden. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. De rechtbank is van oordeel dat de contra-expertise concrete aanknopingspunten biedt voor twijfel aan de juistheid van de taalanalyse. In de contra-expertise wordt het oordeel van de taalanalist, dat om de afkomst uit [regio] aan te tonen eisers Arabisch ook elementen van het Maslawi dient te bevatten, gemotiveerd betwist. Verweerder heeft op deze gemotiveerde betwisting niet nader gereageerd. Voorts is in de contra-expertise verweerders standpunt dat eiser slechts algemene informatie kan geven omtrent [regio], gemotiveerd weerlegd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie