E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO6590
LJN BO6590, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/997192-07

Inhoudsindicatie:

Verdachte is als feitelijk leidinggevende van twee rechtspersonen gedurende een periode van ongeveer anderhalf jaar, opzettelijk verschillende verplichtingen inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen niet nagekomen. Onder meer heeft hij uit naam van die rechtspersonen onjuiste aangiften omzetbelasting ingediend. Verdachte heeft ook opzettelijk twee valse facturen en drie valse overeenkomsten in zijn bedrijfsadministratie verwerkt en aan de Belastingdienst - in het kader van een belastingcontrole - als bron van aangifte overgelegd, ter ondersteuning van de door hem teruggevraagde omzetbelasting. De rechtbank heeft ambtshalve in de beoordeling betrokken of er sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Weliswaar zijn op de dag van deze uitspraak meer dan twee jaar verstreken vanaf de datum van het eerste verhoor van verdachte op 25 juni 2007, maar de oorzaak daarvan is mede gelegen in de gedragingen van verdachte zelf. Dit vormt volgens de rechtbank een bijzondere omstandigheid waardoor de redelijke termijn in dit geval niet overschreden is. De rechtbank houdt er bij het bepalen van de strafmaat wel rekening mee dat het feit reeds geruime tijd geleden heeft plaatsgevonden. De rechtbank komt mede daardoor tot een lagere straf dan door de officier van justitie is geëist. Tevens houdt de rechtbank er rekening mee dat verdachte als zelfstandige de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de bedrijfsvoering van zijn onderneming en dat hij kostwinner is van een gezin met vier jonge kinderen. Eén en ander leidt ertoe, dat naar het oordeel van de rechtbank een onvoorwaardelijke werkstraf met daarnaast een voorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Werkstraf van 240 uur; gevangenisstraf van 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie