E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BO5422
LJN BO5422, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/44453 BEPTDN

Inhoudsindicatie:

Ouders, broer en zus van minderjarig kind dat voor medische behandeling in Nederland verblijft, ontvangen na ongeveer zes jaar een onafhankelijke verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf met de arbeidsmarktaantekening "Arbeid uitsluitend toegestaan mits werkgever beschikt over TWV". Eisers komen in bezwaar en beroep tegen deze arbeidsmarktaantekening, die zij strijdig achten met letter en geest van de gezinsherenigingsrichtlijn (Ri2003/86/EG van 22 september 2003). Verder betogen zij dat het wettelijke stelsel van artikel 4 juncto 2 van de Wav en artikel 2 van het Besluit uitvoering Wav strijdig is met artikel 8 EVRM . Deze stellingen worden door de rechtbank verworpen. Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie