E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM9770
LJN BM9770, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/4843 OB

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Omkering van de bewijslast. Intracommunautaire transacties. Vergrijpboete. Bij een boekenonderzoek bij eiser bleek dat een deel van de grootboekkaarten en de computerbestanden niet meer aanwezig waren, dat eiser geen kasboek bijhield, inkopen regelmatig dubbel had geboekt en inkoopfacturen had geboekt die niet op zijn naam stonden. Verweerder heeft de administratie voor 2003 opnieuw opgezet en aan de hand daarvan de omzet en het te hanteren brutowinstpercentage opnieuw vastgesteld en de uitkomsten geëxtrapoleerd naar 2004. Op basis daarvan legt verweerder eiser een naheffingsaanslag omzetbelasting voor de jaren 2003 en 2004 op. Tevens legt hij eiser een vergrijpboete op van 50 procent.

De rechtbank oordeelt dat eiser niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht en zijn bewaarplicht, hetgeen omkering van de bewijslast tot gevolg heeft. Eiser maakt, ter verklaring van een groot kasverschil, niet aannemelijk dat hij € 280.000 heeft geleend van een oom in Afghanistan. De rechtbank oordeelt verder dat verweerder voor 2003 is uitgegaan van een redelijke schatting, maar voor 2004 niet, omdat eiser aannemelijk maakt dat door veranderingen in de bedrijfsvoering de omzet en de brutowinst in 2004 lager moeten zijn geweest dan in 2003. De rechtbank stelt de omzet en de brutowinst voor 2004 schattenderwijs vast.

Eiser heeft ter zake van leveringen aan andere lidstaten het nultarief toegepast, maar bij het boekenonderzoek bleken de desbetreffende vervoersbewijzen niet aanwezig te zijn. Naar het oordeel heeft verweerder ter zake van die leveringen daarom terecht omzetbelasting nageheven naar het algemene tarief.

Over de boete overweegt de rechtbank dat van een ondernemer, ook al is hij niet administratief geschoold, mag worden verwacht dat hij zijn administratieve bescheiden en computerbestanden op zodanige wijze bewaart dat die te allen tijden kunnen worden geraadpleegd en kunnen dienen voor de jaarverslaggeving en de belastingaangiften. Nu eiser dat heeft nagelaten is het aan diens voorwaardelijke opzet te wijten dat te weinig belasting is betaald. Wegens samenloop met de navordering van inkomstenbelasting en omkering van de bewijslast wordt de boete gematigd. Vervolgens wordt de boete verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie