E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BM7620
LJN BM7620, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/43641 COA

Inhoudsindicatie:

art. 17 Rva 2005 / vergoeding taalanalyse derde fase

Sinds de invoering per 1 maart 2009 van de interne “Handleiding Vergoeding Buitengewone Kosten op grond van artikel 17 Rva 2005, versie 1, maart 2009 ” vergoedt verweerder maximaal € 300,-- van de kosten van de derde fase van een contra-expertise op een taalanalyse. Naar het oordeel van de rechtbank zijn in beginsel slechts als noodzakelijk als bedoeld in artikel 17 van de Rva 2005 aan te merken die kosten die direct samenhangen met de beoordeling door een deskundige van het weerwoord van het BLT. Dit uitgangspunt lijdt uitzondering indien de vreemdeling aantoont dat in zijn specifieke geval eerst dan een adequate reactie op het weerwoord van het BLT kan worden gegeven indien ook andere handelingen noodzakelijk zijn om een dergelijke reactie te kunnen geven. In dit geval heeft eiser dat niet aangetoond. Verweerder heeft redelijkerwijze van een tijdsbesteding van drie uren en van een uurloon van € 75,-- tot € 100,-- uit kunnen gaan en heeft zich op het standpunt kunnen stellen dat een bedrag van maximaal € 300,-- voor de derde fase van de contra-expertise als noodzakelijke kosten moeten worden beschouwd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie