< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraak
U dient ingelogd te zijn om favorieten te kunnen toevoegen aan Mijn Jure
U kunt zich hier gratis registreren
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

Inhoudsindicatie:

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het onder invloed van alcohol besturen van een auto, terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag door, eens te meer gelet op de weersomstandigheden, te hard te rijden, verschillende malen door rood te rijden, met gedoofde verlichting te rijden en andere auto's met hoge snelheid rechts in te halen. Door aldus te handelen heeft verdachte gevaar op de weg veroorzaakt. Voorts heeft hij twee verbalisanten bedreigd met zware mishandeling door op de, dwars over de weg geparkeerde, politieauto waarin deze verbalisanten zaten af te rijden en op enige afstand daarvoor uit te wijken. Ten slotte heeft verdachte zich op beide data hevig verzet tegen zijn aanhouding, waarbij hij verbalisanten ook nog verbaal heeft bedreigd. Gevangenisstraf van 240 dagen met aftrek waarvan 175 dagen voorwaardelijk, proeftijd van 2 jaar met bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht; hechtenis 2 maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar, OBM 12 maanden; OBM 8 maanden.

UitspraakRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector Strafrecht

Meervoudige strafkamer

Parketnummer 09/611153-09; 09/926106-09 (gevoegd ter terechtzitting)

Datum uitspraak: 20 april 2010

Tegenspraak

(Promis)

De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de zaak van de officier van justitie tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [datum] 1965,

adres: [adres].

1. Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek is gehouden ter terechtzitting van 6 april 2010.

De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. C.M. Offers en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. J.W. van Leeuwen, advocaat te 's-Gravenhage, en door de verdachte naar voren is gebracht.

De rechtbank beveelt de voeging van de dagvaarding met parketnummer 09/611153-09 (hierna te noemen: dagvaarding I) met de dagvaarding met parketnummer 09/926106-09 (hierna te noemen: dagvaarding II).

2. De tenlastelegging

Ten aanzien van dagvaarding I:

Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 01 maart 2009 te 's-Gravenhage als bestuurder van een voertuig (auto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 415 microgram, in elk geval hoger dan 220 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

art 8 lid 2 ahf/ond a Wegenverkeerswet 1994

2.

hij op of omstreeks 01 maart 2009 te 's-Gravenhage terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie AM en/of B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op de weg, het Gevers Deynootplein, als bestuurder een motorrijtuig (auto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd;

art 9 lid 2 Wegenverkeerswet 1994

3.

hij op of omstreeks 01 maart 2009 te 's-Gravenhage [A], brigadier van Politie Haaglanden heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [A] dreigend de woorden toegevoegd :"Laat me los. Als je pepperspray gebruikt dan sla ik je kop van je romp" en/of "Ik sla je kop eraf", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Ten aanzien van dagvaarding II:

1.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te 's-Gravenhage [B] (ambtenaar van politie in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening) heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [B] dreigend de woorden toegevoegd :"Als ik je privé tegenkom trek ik je kankerkop eraf, ik kom je nog wel eens tegen, ik sloop je kankerharses" en/of "Vuile kankerleijer, ik kom je nog wel eens tegen", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te Rijswijk ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan (een) perso(o)n(en) genaamd [C] en/of [B], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, (terwijl hij onder invloed van alcohol en/of medicijnen verkeerde), als bestuurder van een voertuig (personenauto) (rijdende in/met dit voertuig)

- met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, althans met een gezien de weersomstandigheden (te) hoge snelheid heeft gereden over de Laan van Hoornwijk aldaar, terwijl een politieauto (met daarin die [C] en/of die [B]) schuin over de weg geparkeerd was (met de bedoeling verdachte duidelijk te maken dat hij moest stoppen) en/of

- (vervolgens) met die (te) hoge snelheid (zonder af te remmen) op die politieauto af is gereden en/of

- (vervolgens) vlak voor die politieauto (scherp) van richting is veranderd, als gevolg waarvan hij die politieauto (net) niet heeft geraakt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 23 december 2009 te 's-Gravenhage [C] en/of [B] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend (terwijl hij onder invloed van alcohol en/of medicijnen verkeerde) als bestuurder van een voertuig (personenauto) (rijdende in/met dit voertuig)

- met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, althans met een gezien de weersomstandigheden (te) hoge snelheid gereden over de Laan van Hoornwijk aldaar, terwijl een politieauto (met daarin die [C] en/of die [B]) schuin over de weg geparkeerd was (met de bedoeling verdachte duidelijk te maken dat hij moest stoppen) en/of

- (vervolgens) met die (te) hoge snelheid (zonder af te remmen) op die politieauto af gereden en/of

- (vervolgens) vlak voor die politieauto (scherp) van richting is veranderd, als gevolg waarvan hij die politieauto (net) niet heeft geraakt;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te 's-Gravenhage toen de aldaar dienstdoende [C] en/of [B] verdachte op verdenking van het overtreden van artikel 8 en/of 5 van de Wegenverkeerswet 1994 en /of artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht , in elk geval op verdenking van het gepleegd hebben van enig strafbaar feit, op heterdaad ontdekt, had(den) aangehouden en vastgegrepen, althans vast had(den) teneinde hem ten spoedigste voor te geleiden voor een hulpofficier van justitie en hem daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, te weten politiebureau Leidschendam-Voorburg, zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtena(a)r(en), werkzaam in de rechtmatige uitoefening zijner/hunner bediening, door opzettelijk gewelddadig zich (meerdere malen) in

een andere richting te bewegen dan die waarin de opsporingsambtena(a)r(en) hem wilden hebben;

art 180 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te 's-Gravenhage en/of te Rijswijk en/of te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Vaillantlaan en/of Callandstraat en/of Neherkade en/of Rijswijkseweg en/of Laan van Hoornwijck en/of Rijksweg A4 (terwijl hij onder invloed van alcohol en/of medicijnen verkeerde)

(binnen de bebouwde kom)

- met een gezien de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en/of de weersomstandigheden (te) hoge snelheid (van ongeveer 100 kilometer per uur) heeft gereden en/of

- (een) (meerdere) rood licht uitstralende stoplicht(en) heeft genegeerd en/of

- met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur, althans met een gezien de weersomstandigheden (te) hoge snelheid, heeft gereden over de Laan van Hoornwijk, terwijl daar een politieauto (met daarin ambtenaren van politie [C] en/of [B]) schuin over de weg geparkeerd was (met de bedoeling verdachte duidelijk te maken dat hij moest stoppen) en/of

- (vervolgens) met die (te) hoge snelheid (zonder af te remmen) op die politieauto af is gereden en/of

- (vervolgens) vlak voor die politieauto (scherp) van richting is veranderd, als gevolg waarvan hij die politieauto (net) niet heeft geraakt en/of

(vervolgens)

(buiten de bebouwde kom)

- met een gezien de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en/of de weersomstandigheden (veelte) hoge snelheid (van ongeveer 160 km per uur) heeft gereden over de Rijksweg A4 en/of (vervolgens)

- de lichten van zijn auto heeft gedoofd en/of (vervolgens)

- een aantal (ongeveer vijf) (bestuurders van) andere motorrijtuigen (rechts en/of links) heeft ingehaald en/of (vervolgens)

- door een hoop sneeuw is gereden,

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde

betekenis te zijn gebezigd;

art 5 Wegenverkeerswet 1994

5.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te 's-Gravenhage als bestuurder van een motorrijtuig, personenauto, dit motorrijtuig heeft bestuurd na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek als bedoeld in artikel 8, derde lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 445 microgram, in elk geval hoger dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn, terwijl voor het besturen van dat motorrijtuig een rijbewijs was vereist zulks terwijl aan de verdachte geen rijbewijs voor het besturen van dat motorrijtuig was afgegeven;

art 8 lid 3 ahf/ond a Wegenverkeerswet 1994

art 8 lid 4 Wegenverkeerswet 1994

6.

hij op of omstreeks 23 december 2009 te 's-Gravenhage en/of Rijswijk en/of te Leidschendam, gemeente Leidschendam-Voorburg terwijl hij wist of redelijkerwijs moest weten dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten rijbewijs B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie of categorieën was afgegeven, op wegen binnen en buiten de bebouwde kom, (onder meer) de Vaillantlaan en/of de Rijksweg A4, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie of categorieën heeft bestuurd;

art 9 lid 2 Wegenverkeerswet 1994

3. Het bewijs 1*

3.1 Het standpunt van de officier van justitie

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte op 1 maart 2009 (dagvaarding I) een auto heeft bestuurd terwijl hij onder invloed van alcohol was (feit 1) en zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (feit 2). Vervolgens heeft hij bij zijn aanhouding een opsporingsambtenaar verbaal bedreigd (feit 3).

Tevens zou verdachte op 23 december 2009 (dagvaarding II) een opsporingsambtenaar verbaal hebben bedreigd (feit 1), getracht hebben een tweetal politieambtenaren zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door met zijn auto op hun politieauto in te rijden (feit 2 primair) dan wel hen op deze wijze te hebben bedreigd (feit 2 subsidiair). Voorts zou hij zich bij zijn aanhouding hebben verzet (feit 3), zich schuldig hebben gemaakt aan overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 (feit 4) en een auto hebben bestuurd terwijl hij onder invloed van alcohol was (feit 5), terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard (feit 6).

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank verdachte zal vrijspreken van het bij dagvaarding II onder feit 2 primair ten laste gelegde feit. Voorts heeft de officier van justitie gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat verdachte de bij dagvaarding I onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten en de bij dagvaarding II onder 1, 2 subsidiair, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan.

3.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft, met de officier van justitie, bepleit dat verdachte van het bij dagvaarding II onder feit 2 primair ten laste gelegde zal worden vrijgesproken.

De raadsman stelt zich ten aanzien van het bij dagvaarding I onder 3 ten laste gelegde feit op het standpunt dat verdachte daarvan eveneens dient te worden vrijgesproken, nu verdachte ontkent het feit te hebben gepleegd en ook de bij de rechter-commissaris gehoorde getuigen verklaren niet te hebben gehoord dat verdachte de verbalisant heeft bedreigd.

Ten aanzien van het bij dagvaarding II onder 2 subsidiair tenlastegelegde feit verzoekt de raadsman de rechtbank verdachte vrij te spreken van het laatste gedachtestreepje in de tenlastelegging en ten aanzien van het bij dagvaarding II onder feit 4 tenlastegelegde feit vraagt de raadsman de rechtbank verdachte vrij te spreken van het 5e gedachtestreepje in de tenlastelegging. De raadsman voert daartoe aan dat verdachte zich niet kan voorstellen dat hij "vlak" voor de politiewagen scherp van richting zou zijn veranderd, omdat hij anders, gelet op de sneeuw op de weg, zou zijn geslipt. Gelet hierop kan volgens de raadsman niet bewezen worden dat verdachte vlak voor de politieauto van richting is veranderd als gevolg waarvan hij de politieauto "net" niet heeft geraakt.

De overige tenlastegelegde feiten kunnen volgens de raadsman bewezen worden verklaard.

3.3 De beoordeling van de tenlastelegging

De rechtbank zal, conform het standpunt van de officier van justitie en de verdediging, verdachte vrijspreken ten aanzien van het bij dagvaarding II onder 2 primair ten laste gelegde feit.

De rechtbank leidt uit de inhoud van de dossiers en het verhandelde ter terechtzitting het volgende af.

Ten aanzien van dagvaarding I:

De rechtbank stelt de volgende feiten en omstandigheden vast.

Verdachte wordt, nadat hij met een aantal vrienden uit is geweest, als bestuurder van een personenauto op 1 maart 2009 om 05.10 uur door verbalisant [A], brigadier van Politie Haaglanden, staande gehouden in kader van een verkeerscontrole op het Gevers Deynootplein te 's-Gravenhage.2* De verbalisant merkt op dat de adem van verdachte ruikt naar het inwendig gebruik van alcohol en ziet dat de ogen van de man rooddoorlopen zijn. Ook is de verdachte onvast ter been en spreekt hij met dubbele tong. Verdachte verleent vervolgens geen medewerking aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht3*. Omdat verdachte zich blijft verzetten tegen de verkeerscontrole, deelt de verbalisant verdachte mede dat hij, indien verdachte zijn gedrag niet staakt, pepperspray zal gebruiken. Hierop tracht verdachte zich los te rukken en roept hierbij: 'Laat me los. Als je pepperspray gebruikt dan sla ik je kop van je romp.' Ook bezigde hij de woorden: 'Ik sla je kop eraf.' De verbalisant voelt zich hierdoor bedreigd.4* Hierop wordt verdachte naar het bureau afgevoerd.

Om 06:02 uur wordt de verdachte bevolen om mee te werken aan een onderzoek van uitgeademde lucht. De verdachte verleent hieraan medewerking, waarna de ademanalyse plaatsvindt om 06:03 uur. De uitslag van de ademanalyse is 415 µg/l alcohol per liter uitgeademde lucht.5* Verdachte verklaart zowel bij de politie6* als ter terechtzitting die avond alcohol te hebben gedronken.7*

Tevens blijkt uit een controle in het Centraal Register Rijbewijzen en Bromfietscertificaten dat het rijbewijs van verdachte ten aanzien van de categorieën AM en B volledig ongeldig is verklaard sinds 8 augustus 2008.8* Verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard.9*

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de bij dagvaarding I onder 1, 2 en 3 tenlastegelegde feiten heeft begaan.

Ten aanzien van dagvaarding II:

De rechtbank stelt de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 23 december 2009 zien twee verbalisanten een personenauto met (naar later blijkt) verdachte als bestuurder de Vaillantlaan te Den Haag inrijden. Daarbij verliest verdachte bijna de macht over het stuur. Hij rijdt binnen de bebouwde kom met hoge snelheid (van soms ongeveer 100 kilometer per uur) over achtereenvolgens de Vaillantlaan, de Calandstraat, de Neherkade en de Rijswijkseweg en negeert daarbij verschillende rood uitstralende verkeerslichten.10* Op de Laan van Hoornwijck te Rijswijk staat een als zodanig herkenbaar politievoertuig met daarin verbalisanten [C] en [B] dwars op de rijbaan. De verbalisanten zien de personenauto waarmee de verdachte rijdt met hoge snelheid (zeker 60 km/u) naderen over de rijbaan die nat en op sommige plekken glad is. Er liggen aan de randen van de weg grote hopen sneeuw. Het voertuig mindert in het geheel geen vaart en blijft op hen afrijden. Op korte afstand van het voertuig maakt verdachte een korte stuurbeweging, als gevolg waarvan er geen aanrijding met het politievoertuig plaatsvindt.11* Verdachte vervolgt hierop zijn weg richting de Rijksweg A4 en rijdt met hoge snelheid deze A4 op, welke door de weersomstandigheden erg glad is en vol ligt met sneeuw. Verbalisanten volgen het voertuig met daarin verdachte en zien aan de hand van de kilometerteller in het politievoertuig dat verdachte met een snelheid van circa 160 km/u rijdt. Even later zien zij dat verdachte de verlichting van zijn voertuig dooft en zonder verlichting met zeer hoge snelheid verder rijdt. Hij haalt hierbij diverse voertuigen links dan wel rechts in. Verdachte rijdt vervolgens door een hoop sneeuw en komt uiteindelijk in botsing met een vangrail.12*

Hierop trachten de verbalisanten verdachte, die op de Rijksweg uit zijn auto stapt, aan te houden. Bij zijn aanhouding rukt verdachte zijn arm los. Hierop wordt hij naar de grond gebracht waarna verdachte verschillende malen tracht zich in een andere richting te bewegen dan die waar de verbalisanten hem willen hebben. Als gevolg daarvan komen de verbalisanten met de verdachte midden op de Rijksweg A4 terecht.13*

Met hulp van andere collega's wordt verdachte uiteindelijk in de surveillancewagen geplaatst. In de surveillancewagen zegt verdachte tegen verbalisant [B]: 'als ik je privé tegenkom, trek ik je kankerkop eraf, ik kom je nog wel eens tegen, ik sloop je kankerharses.' Ook zegt verdachte tegen hem: 'vuile kankerlijer, ik kom je nog wel eens tegen.' Genoemde verbalisant voelt zich hierdoor bedreigd.14*

Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij zich de bovenstaande gebeurtenissen niet of nauwelijks kan herinneren, wat veroorzaakt zou kunnen zijn doordat hij die bewuste dag alcohol had gedronken in combinatie met medicijngebruik.15*

Ten tijde van de voorgeleiding van verdachte, ruikt verbalisant [D] dat de adem van verdachte sterk ruikt naar het inwendig gebruik van alcoholhoudende drank. Tevens ziet de verbalisant dat de verdachte bloeddoorlopen ogen heeft.16* Hierop wordt hij bevolen om mee te werken aan een onderzoek van uitgeademde lucht. De verdachte verleent hieraan zijn medewerking, waarna de ademanalyse plaatsvindt op 23 december 2009, om 04:36 uur. De uitslag van de ademanalyse is: 445 µg/l alcohol per liter uitgeademde lucht.17* Verdachte verklaart zowel bij de politie18* als ter terechtzitting alcohol te hebben gedronken.

Tevens blijkt uit een controle in het Centraal Register Rijbewijzen en Bromfietscertificaten dat het rijbewijs van verdachte ten aanzien van de categorie B volledig ongeldig is verklaard sinds 8 augustus 2008.19* Verdachte wist dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard.20*

Gelet op het vorenstaande acht de rechtbank de feiten 1, 2 subsidiair, 3, 4, 5 en 6 wettig en overtuigend bewezen.

3.4 De bewezenverklaring

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen acht de rechtbank wettig bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte de bij dagvaarding I, onder 1, 2 en 3 en de bij dagvaarding II onder 1, 2 subsidiair, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende type- en taalfouten, zoals weergegeven in de bewezenverklaring, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - de inhoud van de tenlastelegging dat:

Ten aanzien van dagvaarding I:

1.

hij op 01 maart 2009 te 's-Gravenhage als bestuurder van een voertuig (auto), dit voertuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 415 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

2.

hij op 01 maart 2009 te 's-Gravenhage terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten categorie AM en B, ongeldig

was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op de weg, het Gevers Deynootplein, als bestuurder een motorrijtuig (auto), van die categorie heeft bestuurd;

3.

hij op 01 maart 2009 te 's-Gravenhage [A], brigadier van Politie Haaglanden heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [A] dreigend de woorden toegevoegd: "Laat me los. Als je pepperspray gebruikt dan sla ik je kop van je romp" en "Ik sla je kop eraf";

Ten aanzien van dagvaarding II:

1.

hij op 23 december 2009 te 's-Gravenhage [B], ambtenaar van politie in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [B] dreigend de woorden toegevoegd: "Als ik je privé tegenkom trek ik je kankerkop eraf, ik kom je nog wel eens tegen, ik sloop je kankerharses" en "Vuile kankerlijer, ik kom je nog wel eens tegen";

2. subsidiair

hij op 23 december 2009 te 's-Gravenhage [C] en [B] heeft bedreigd met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend, terwijl hij onder invloed van alcohol en medicijnen verkeerde, als bestuurder van een voertuig (personenauto), rijdende in dit voertuig

- met een snelheid van ongeveer 60 kilometer per uur gereden over de Laan van Hoornwijk aldaar, terwijl een politieauto met daarin die [C] en die [B] schuin over de weg geparkeerd was met de bedoeling verdachte duidelijk te maken dat hij moest stoppen en

- vervolgens met die snelheid zonder af te remmen op die politieauto is af gereden en

- vervolgens voor die politieauto scherp van richting is veranderd, als gevolg waarvan hij die politieauto net niet heeft geraakt;

3.

hij op 23 december 2009 te 's-Gravenhage toen de aldaar dienstdoende [C] en [B] verdachte op verdenking van het overtreden van artikel 8 en 5 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht, op heterdaad ontdekt, hadden aangehouden en vastgegrepen, teneinde hem ten spoedigste voor te geleiden voor een hulpofficier van justitie en hem daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, te weten politiebureau Leidschendam-Voorburg, zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtenaren, werkzaam in de rechtmatige uitoefening

hunner bediening, door opzettelijk gewelddadig zich meerdere malen in een andere richting te bewegen dan die waarin de opsporingsambtenaren hem wilden hebben;

4.

hij op 23 december 2009 te 's-Gravenhage en te Rijswijk als bestuurder van een voertuig (personenauto), daarmee rijdende op de weg, de Vaillantlaan en de Calandstraat en de Neherkade en de Rijswijkseweg en de Laan van Hoornwijck en de Rijksweg A4 terwijl hij onder invloed van alcohol en medicijnen verkeerde,

binnen de bebouwde kom

- met een gezien de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en de weersomstandigheden te hoge snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur heeft gereden en

- meerdere rood licht uitstralende stoplichten heeft genegeerd en

- met een te hoge snelheid heeft gereden over de Laan van Hoornwijck, terwijl daar een politieauto met daarin ambtenaren van politie [C] en [B] schuin over de weg geparkeerd was met de bedoeling verdachte duidelijk te maken dat hij moest stoppen en

- vervolgens met die snelheid zonder af te remmen op die politieauto af is gereden en

- vervolgens voor die politieauto scherp van richting is veranderd, als gevolg waarvan hij die politieauto net niet heeft geraakt en

vervolgens buiten de bebouwde kom

- met een gezien de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en de weersomstandigheden veel te hoge snelheid van ongeveer 160 km per uur heeft gereden over de Rijksweg A4 en vervolgens

- de lichten van zijn auto heeft gedoofd en vervolgens

- een aantal andere motorrijtuigen rechts en/of links heeft ingehaald en vervolgens

- door een hoop sneeuw is gereden,

door welke gedragingen van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, en het verkeer op die weg werd gehinderd;

5.

hij op 23 december 2009 te 's-Gravenhage als bestuurder van een motorrijtuig, personenauto, dit motorrijtuig heeft bestuurd na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994 , 445 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn;

6.

hij op 23 december 2009 te 's-Gravenhage en Rijswijk terwijl hij wist dat een op zijn naam gesteld rijbewijs voor een of meer categorieën van motorrijtuigen, te weten rijbewijs B, ongeldig was verklaard en aan hem daarna geen ander rijbewijs voor het besturen van een

motorrijtuig van de betrokken categorie was afgegeven, op wegen binnen en buiten de bebouwde kom, onder meer de Vaillantlaan en de Rijksweg A4, als bestuurder een motorrijtuig, (personenauto), van die categorie heeft bestuurd.

4. De strafbaarheid van de feiten

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op.

5. De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is eveneens strafbaar omdat niet is gebleken van omstandigheden die zijn strafbaarheid uitsluiten.

6. De straf/maatregel

6.1. De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de hem bij dagvaarding I onder 1, 2 en 3 en de hem bij dagvaarding II onder 1, 2 subsidiair, 3, 5 en 6 tenlastegelegde feiten wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 240 dagen met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, waarvan 175 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering

Nederland, ressort Den Haag, alsmede tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden.

De officier van justitie vordert tevens dat verdachte ter zake van het hem bij dagvaarding II, onder feit 4 tenlastegelegde feit wordt veroordeeld tot hechtenis voor de duur van 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren alsmede tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 18 maanden.

Voorts vordert de officier van justitie de inbeslaggenomen auto verbeurd te verklaren.

De officier van justitie vordert tevens en tot slot de opheffing van het geschorste bevel voorlopige hechtenis van de verdachte.

6.2. Het standpunt van de verdediging

De raadsman geeft aan dat hij zich kan verenigen met de vordering van de officier van justitie voor zover deze strekt tot het opleggen van de deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de voorwaardelijke hechtenis. De raadsman verzoekt de rechtbank wel om de ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen deels voorwaardelijk op te leggen aangezien het voor verdachte van belang is om in verband met zijn werk als stoffeerder weer zo snel mogelijk over een rijbewijs te kunnen beschikken.

6.3. Het oordeel van de rechtbank

Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Daarnaast overweegt de rechtbank meer in het bijzonder het navolgende.

Verdachte heeft zowel op 1 maart 2009 als op 23 december 2009 zich schuldig gemaakt aan het onder invloed van alcohol besturen van een auto, terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. Daarnaast heeft verdachte zich op 23 december 2009 schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag door, eens te meer gelet op de weersomstandigheden, te hard te rijden, verschillende malen door rood te rijden, met gedoofde verlichting te rijden en andere auto's met hoge snelheid rechts in te halen. Door aldus te handelen heeft verdachte gevaar op de weg veroorzaakt. Voorts heeft hij op 23 december 2009 twee verbalisanten bedreigd met zware mishandeling door op de, dwars over de weg geparkeerde, politieauto waarin deze verbalisanten zaten af te rijden en op enige afstand daarvoor uit te wijken. Ten slotte heeft verdachte zich op beide data hevig verzet tegen zijn aanhouding, waarbij hij verbalisanten ook nog verbaal heeft bedreigd.

Genoemde gedragingen van verdachte vormen, behalve een groot gevaar voor medeweggebruikers op de weg, in zijn algemeenheid een ondermijning van het respect voor en een inbreuk op het gezag van opsporingsambtenaren die hun taak om de orde te handhaven uitvoeren. Verdachtes agressieve bewoordingen en agressief rijgedrag op beide data jegens de politiebeambten geven voorts blijk van een houding van verdachte waarbij hij er niet voor terugdeinst om verbalisanten zowel verbaal als non-verbaal onder druk te zetten en angst aan te jagen, terwijl deze enkel bezig zijn met de uitoefening van hun functie. Tot slot heeft verdachte op beide data onmisbaar kenbaar gemaakt geen enkele rekening te willen houden met een tegen hem genomen administratiefrechtelijke maatregel, welke maatregel in het leven is geroepen om de verkeersveiligheid te beschermen.

De rechtbank heeft ten nadele van verdachte rekening gehouden met het feit dat hij blijkens zijn strafrechtelijke documentatie reeds veel vaker voor soortgelijke feiten is veroordeeld. Zo is hij in 2009 diverse keren veroordeeld voor het rijden onder invloed alsmede voor het rijden zonder geldig rijbewijs.21* Deze veroordelingen hebben hem er blijkbaar niet van weerhouden opnieuw soortgelijke feiten te plegen.

Daarnaast heeft de rechtbank acht geslagen op het voorlichtingsrapport22* betreffende verdachte en verdachtes verklaringen ter terechtzitting met betrekking tot zijn persoonlijke omstandigheden. Hieruit kan worden opgemaakt dat verdachte zich inmiddels, na een jarenlange verslaving, uit eigen beweging en geheel zelfstandig heeft losgemaakt van een cocaïneverslaving. In plaats daarvan is hij echter excessief alcohol gaan drinken. Deze alcoholverslaving heeft onder meer geleid tot de bewezenverklaarde feiten. De reclassering acht het dan ook van belang dat verdachte op dat punt hulp krijgt, zodat hij in de nabije toekomst tevens zal kunnen afrekenen met zijn alcoholverslaving.

Gelet op al het vorenstaande acht de rechtbank de na te noemen straffen en maatregelen passend.

7. De inbeslaggenomen goederen

De officier van justitie vordert dat het op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen

(beslaglijst) onder 1 genummerde voorwerp zal worden verbeurdverklaard. Het inbeslaggenomen voorwerp betreft een personenauto met het kentekennummer [NUMMER], van het merk OPEL ASTRA Station, kleur: blauw.

Noch de raadsman noch de verdachte heeft zich tegen de vordering van de officier van justitie verzet.

De rechtbank zal het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, verbeurdverklaren. Dit voorwerp is voor verbeurdverklaring vatbaar, aangezien met behulp van dit voorwerp de bij dagvaarding II, onder 2 subsidiair, 4, 5 en 6 bewezenverklaarde feiten zijn begaan.

Bij de vaststelling van deze bijkomende straf heeft de rechtbank rekening gehouden met de draagkracht van verdachte.

8. De toepasselijke wetsartikelen

De op te leggen straffen zijn gegrond op de artikelen:

- 14a, 14b, 14c, 14d, 33, 33a, 57, 62, 63, 180, 285 van het Wetboek van Strafrecht;

- 5, 8, 9, 176, 177, 179 van de Wegenverkeerswet 1994.

Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde.

9. De beslissing

De rechtbank,

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij dagvaarding II onder 2 primair tenlastegelegde feit heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij dagvaarding I, onder 1, 2 en 3 en de bij dagvaarding II onder 1, 2 subsidiair, 3, 4, 5 en 6 ten laste gelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt:

ten aanzien van dagvaarding I, feit 1, dagvaarding II, feit 5:

overtreding van artikel 8, tweede lid, onderdeel a van de Wegenverkeerswet 1994 , meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding I, feit 2, dagvaarding II, feit 6:

overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 , meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding I, feit 3, dagvaarding II, feit 1:

bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding II, feit 2 subsidiair:

bedreiging met zware mishandeling, meermalen gepleegd;

ten aanzien van dagvaarding II, feit 3:

wederspannigheid;

ten aanzien van dagvaarding II, feit 4:

overtreding van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 ;

verklaart het bewezen verklaarde en de verdachte deswege strafbaar;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij;

veroordeelt de verdachte tot:

ten aanzien van dagvaarding I, feiten 1, 2, 3 en dagvaarding II, feiten 1, 2 subsidiair, 3, 5 en 6:

een gevangenisstraf voor de duur van 240 dagen;

bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijk gedeelte van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht;

bepaalt, dat een gedeelte van die straf, groot 175 dagen niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit alsmede onder de bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften hem te geven door of namens de stichting Reclassering Nederland, ressort Den Haag, zolang die instelling zulks nodig acht;

veroordeelt verdachte voorts tot:

ten aanzien van dagvaarding II, feit 4:

hechtenis voor de duur van 2 maanden;

bepaalt, dat die straf niet zal worden tenuitvoergelegd, zulks onder de algemene voorwaarde, dat de veroordeelde zich voor het einde van de hierbij op 2 jaren vastgestelde proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit;

veroordeelt verdachte voorts tot:

ten aanzien van dagvaarding II, feit 5:

een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 12 maanden;

veroordeelt verdachte voorts tot:

ten aanzien van dagvaarding II, feit 4:

een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 8

maanden;

heft op het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis van de verdachte;

verklaart verbeurd het op de beslaglijst onder 1 genummerde voorwerp, te weten:

1 personenauto met het kentekennummer [NUMMER], van het merk OPEL ASTRA Station, kleur: blauw.

Dit vonnis is gewezen door

mrs. H. Steenhuis, voorzitter,

A.S.I. van Delden en E.E. Schotte, rechters,

in tegenwoordigheid van mrs. R. Janssens en P. Mietes, griffiers,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 april 2010.

1* Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal wordt - tenzij anders vermeld - bedoeld een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door (een) daartoe bevoegde opsporingsambtena(a)r(en). Daar waar wordt verwezen naar paginanummers wordt bedoeld de bundel processen-verbaal van politie Haaglanden, dossiernummers 1522/2009/7715-36 (doorgenummerd blz. 1 t/m 43, hierna te noemen: pv1) en 1513/2009/037953 (doorgenummerd blz. 1 t/m 78, hierna te noemen pv2) met bijlagen.

2* Proces-verbaal van aanhouding, pv1, blz. 12-15 en verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 6 april 2010.

3* Proces-verbaal aanleiding onderzoek art 8 WVW 1994, pv1, blz: 20-21

4* Proces-verbaal van aanhouding, pv1, blz. 14

5* Proces verbaal van ademanalyse met bijlage, pv1, blz: 22-24

6* Proces-verbaal van verhoor, pv1, blz. 25

7* Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 6 april 2010

8* Proces-verbaal van rijbevoegdheid, met bijlage, pv1, blz: 30-32 en 35

9* Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 6 april 2010

10* Proves-verbaal van bevindingen, pv2 blz.22-23

11* Proces-verbaal van aanhouding, pv2, blz.10-11

12* Proces-verbaal van aanhouding, pv2, 12-13

13* Proces-verbaal van aanhouding, pv2, blz.13

14* Proces-verbaal van aanhouding, pv2, blz. 13-14 en proces-verbaal van aangifte van [B], pv2, p.20-21

15* Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 6 april 2010.

16* Proces-verbaal van bevindingen, pv2, blz. 52

17* Proces-verbaal van ademanalyse, met bijlage, pv2 blz: 54-56

18* Proces-verbaal van verhoor verdachte, pv2, blz. 31

19* Geschrift, pv2, blz. 72

20* Verklaring verdachte ter terechtzitting d.d. 6 april 2010

21* Uittreksel uit het Justitieel Documentatieregister betreffende verdachte d.d. 16 maart 2010

22* Adviesrapport Palier, forensische en intensieve zorg d.d. 16 februari 2010, opgemaakt en ondertekend door reclasseringswerker […] en leidinggevende […].


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature