E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BL3743
LJN BL3743, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/8072

Inhoudsindicatie:

Omzetbelasting. Omkering van de bewijslast. Eiseres is een v.o.f. tussen twee echtelieden en drijft een groenten- en fruithandel. Uit een onderzoek vanuit de Belastingdienst kwam naar voren dat in het door eiseres gebruikte boekhoudprogramma een module aanwezig was waarmee de omzet met een door eiseres te kiezen percentage kon worden afgeroomd. Eiseres en haar beide vennoten zijn strafrechtelijk vervolgd voor het gedurende de periode 31 maart 1999 tot en met 28 maart 2003 telkens onjuist en/of onvolledig doen van aangifte omzetbelasting, terwijl dat feit telkens ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven. In hoger beroep zijn de vennoten van eiseres veroordeeld tot een voorwaardelijke vrijheidstraf, een taakstraf en een geldboete. De inspecteur heeft voor de te weinig aangegeven en afgedragen omzetbelasting een naheffingsaanslag opgelegd.

De rechtbank oordeelt dat het Hof in hoger beroep wettig bewezen achtte dat eiseres de aangiften omzetbelasting over de jaren 1998 tot en met 2002 telkens onjuist heeft gedaan en dat op basis van hetgeen in geding is aangevoerd er geen reden om van het door het Hof gegeven oordeel af te wijken. Dit leidt ertoe dat sprake is van omkering en verzwaring van de bewijslast. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat eiseres niet heeft doen blijken dat en in hoeverre de naheffingsaanslag onjuist is en, omdat verweerder is uitgegaan van de cijfers die zijn aangetroffen in de door hem onderzochte computerbestanden en daarin niets heeft gewijzigd of daaraan heeft toegevoegd, de naheffingsaanslag is gebaseerd op een redelijke schatting. Aan een ter zitting door eiseres gedaan voorwaardelijk bewijsaanbod in de vorm van een getuigenverhoor gaat de rechtbank voorbij, omdat eiseres niet duidelijk maakt wat een getuigenverklaring aan al hetgeen in geding reeds is verklaard nog zou kunnen toevoegen.

Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie