E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2010:BL0575
LJN BL0575, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/13131

Inhoudsindicatie:

Ongewenstverklaring / AIVD ambtsberichten / gevaar nationale veiligheid / geheime onderliggende stukken / artikel 8 jo 13 EVRM / adversarial proceedings / arrest EHRM: A e.a. tegen Verenigd Koninkrijk

Uit de arresten van het EHRM (Al-Nashif tegen Bulgarije, Lupsa tegen Roemenië, Liu en Liu tegen Rusland), alsmede uit de relevante jurisprudentie van de AbRS, leidt de rechtbank af dat in een situatie als de onderhavige enige vorm (‘some form’) van een procedure op tegenspraak (‘adversarial proceedings’) noodzakelijk is. Daaruit volgt dat bij de toets of sprake is van een schending van artikel 8 EVRM het voor de belanghebbende mogelijk moet zijn om de opvatting dat de nationale veiligheid zich tegen eisers voortgezette aanwezigheid in Nederland verzet in rechte is aan te vechten, en dat (in ieder geval) de rechtbank in de daarop volgende procedure volledige toegang tot al het materiaal dient te hebben waarop de beslissing is gebaseerd. In de woorden van het EHRM: ”Article 13 requires a remedy as effective as can be”.

De uitleg en toepassing die in het arrest A. en anderen versus het Verenigd Koninkrijk aan het begrip ‘adversarial proceedings’ is gegeven kan in het onderhavige geval niet rechtstreeks en onverkort worden aangewend. De rechtbank volgt eiser niet in zijn standpunt dat de uitleg die aan het begrip ‘adversarial proceedings’ moet worden gegeven in de artikelen 5, 6, 8 en 13 EVRM (steeds) identiek is. Ook voor het overige ziet de rechtbank geen aanleiding om de specifieke invulling van het begrip ‘adversarial proceedings’ in het arrest A. en anderen onverkort van overeenkomstige toepassing te achten in de onderhavige zaak, gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak A en andere versus VK. In dit geval kan niet worden gezegd dat niet is voldaan aan het vereiste dat sprake moet zijn geweest van een vorm van‘adversarial proceedings’.

Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie