E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK3233
LJN BK3233, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/24172

Inhoudsindicatie:

De voorzieningenrechter begrijpt het verzoek aldus dat het verweerder wordt verboden verzoekster uit te zetten zolang nog niet op het bezwaar is beslist. Ingevolge vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling), onder andere de uitspraak van de Afdeling van 1 april 2009 (LJN: BI3960), kan in een dergelijke situatie van een spoedeisend belang geen sprake zijn indien niet duidelijk is op welke termijn een uitzetting zal plaatsvinden. In het onderhavige geval is van een concrete uitzettingsdatum niet gebleken. Ook heeft verzoekster geen andere feiten en omstandigheden naar voren gebracht op basis waarvan moet worden geconcludeerd dat er aan de zijde van verzoekster een spoedeisende situatie in bovenbedoelde zin bestaat. In het licht van deze feiten en omstandigheden, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om aansluiting te zoeken bij de jurisprudentie van de Afdeling, en is de voorzieningenrechter dan ook voorshands van oordeel dat reeds het gebrek aan spoedeisendheid in de weg staat aan toewijzing van het verzoek. Verzoek afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie