E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1056
LJN BK1056, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/5692

Inhoudsindicatie:

Artikel B.6 juncto artikel B.8 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP). Besluit tot aanwijzing als herplaatsingskandidaat. Geen spoedeisend belang. Schorsing van het thans bestreden besluit kan er niet toe leiden dat de nieuwe functie van bureauhoofd niet aan een ander kan worden toegewezen. Verzoek voorlopige voorziening afgewezen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie