E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ6602
LJN BJ6602, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/8860

Inhoudsindicatie:

Beroep gericht tegen het niet doen van een aanbod op grond van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet, WBV 2007/11 (Ranov). Verweerder heeft geen aanbod gedaan omdat niet gebleken is van ononderbroken verblijf in Nederland. Tussen partijen is niet in geschil dat eiser in de periode 2004-2005 enkele maanden in België heeft verbleven en dat hij daar een asielaanvraag heeft ingediend. Eiser is op 14 april 2005, na een claimakkoord van de Belgische autoriteiten, aan de Nederlandse autoriteiten overgedragen. Eiser heeft betoogd dat zijn verblijf in België van korte duur was en dat hij hiermee slechts de intentie had een medische behandeling te ondergaan. Naar het oordeel van de rechtbank mag hem het verblijf in België echter worden tegengeworpen. Eiser geeft door het doen van een asielaanvraag expliciet blijk van de intentie zich in België te willen vestigen. Dat mogelijk (ook) medische motieven aan zijn reis naar België ten grondslag lagen, heeft eiser niet aannemelijk gemaakt. In de door eiser aangevoerde omstandigheden heeft verweerder geen grond hoeven vinden om de inherente afwijkingsbevoegdheid toe te passen. Beroep op gelijkheidsbeginsel gaat niet op. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie