E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ4027
LJN BJ4027, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/35971

Inhoudsindicatie:

Visum kort verblijf / sociale en economische binding / vestigingsgevaar / Schengengrenscode

Eiser is een visum kort verblijf geweigerd, nu niet op voorhand aannemelijk is dat eiser op grond van zijn sociale en economische binding met Ethiopië zal terugkeren naar zijn land van herkomst. Verweerder heeft op geen enkel moment, noch in de aanvraag-, noch in de bezwaarfase, aangegeven welke gegevens of bescheiden nodig waren om aan te tonen dat hij een (sterke) economische binding heeft. De bewijsstukken die eiser diende te overleggen hadden betrekking op referent en niet op eiser. Evenmin is eiser (of referent) gehoord, zodat ook die gelegenheid voor het vragen om en verstrekken van nadere gegevens niet is benut. Door, zonder eiser in de gelegenheid te stellen zijn aanvraag op dit punt nader te onderbouwen, te concluderen dat niet is gebleken van een wezenlijke economische binding met Ethiopië, heeft verweerder gehandeld in strijd met het in artikel 3:2 van de Awb neergelegde beginsel van de zorgvuldige voorbereiding van een besluit.

Tevens overweegt de rechtbank dat verweerder zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat eiser geen sterke sociale binding heeft met Ethiopië, nu uit de gedingstukken is gebleken dat eiser, die 58 jaar is en gehuwd, een echtgenote heeft in Ethiopië, die tijdens eisers voorgenomen verblijf in Nederland aldaar zal achterblijven. Daar komt nog bij dat eisers zussen en broers en, behoudens zijn dochter in Nederland, zijn overige zeven kinderen in Ethiopië wonen. Eiser heeft hiermee aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een dusdanige sociale binding met Ethiopië dat tijdige terugkeer redelijkerwijs gewaarborgd te achten is.

Voorts heeft verweerder een onjuiste uitleg gegeven aan het begrip openbare orde door in het bestreden besluit te overwegen dat nu wordt getwijfeld aan het voorgenomen verblijfsdoel van eiser, tegen afgifte van het visum in het belang van de bescherming van de openbare orde bezwaren bestaan. Een dergelijke uitleg verdraagt zich niet met artikel 5, eerste lid, onder e, van de Schengengrenscode. Beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie