E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3774
LJN BJ3774, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 09/23966

Inhoudsindicatie:

Niet getwijfeld aan verweerders verklaring dat tot op heden 14 maal een uitzetting naar Bagdad heeft plaatsgevonden op basis van een EU-document. Het enkele feit dat op de luchthaven van Bagdad de van buiten de landsgrenzen komende passagiers worden staande gehouden ten einde hun identiteit en nationaliteit vast te stellen, brengt niet met zich dat een behandeling in strijd met het bepaalde in artikel 3 EVRM plaatsvindt. Een dergelijke controle is in de meeste landen standaardprocedure. Nu een EU-document slechts wordt verstrekt aan personen van wie de Iraakse autoriteiten hier te lande hebben vastgesteld dat zij daadwerkelijk de Iraakse nationaliteit bezitten, gaat de rechtbank ervan uit dat het passeren van de controle voor Irakezen in het bezit van een EU-document eenvoudiger zal zijn dan voor geheel ongedocumenteerden.

Verweerder stelt zich terecht op het standpunt dat Noord-Irak en Centraal-Irak tesamen één nationale staat vormen, zodat de toelating van uit Noord-Irak afkomstige personen in Centraal-Irak gewaarborgd is. Verweerder is daarom niet gehouden om uit Noord-Irak afkomstige vreemdelingen ook uitsluitend naar Noord-Irak uit te zetten. Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie