E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BM7382
LJN BM7382, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 06/9572/IB/PVV

Inhoudsindicatie:

X heeft een derde belang in [B]. B.V. [B] B.V. heeft een bedrijfskrediet afgesloten bij een bank.

X heeft zich in die overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor het gehele geleende bedrag en heeft zijn vordering op [B] B.V. achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren. X is door de bank aangesproken en heeft ter finale kwijting, een eenmalig bedrag aan de bank betaald. In zijn aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen heeft eiser dit bedrag in aftrek gebracht als beroepskosten. In geschil is of X dit bedrag en de lening ten laste van zijn inkomen kan brengen en of verweerder in strijd met het vertrouwensbeginsel heeft gehandeld. Volgens rechtbank 's-Gravenhage maakt X niet aannemelijk dat de betaling uit hoofde van de aansprakelijkheidstelling verband hield met zijn inkomsten die hij als werknemer van [B] B.V. ontving dan wel zou ontvangen. Ook maakt hij niet aannemelijk dat de achtergestelde lening niet meer voor verwezenlijking vatbaar was.X' beroep op het vertrouwensbeginsel faalt omdat X niet aannemelijk maakt dat verweerder of de destijds competente inspecteur een handeling heeft verricht op basis waarvan X het gerechtvaardigde vertrouwen kon ontlenen dat hij de bedragen ten laste van zijn inkomen mocht brengen. Het beroep is ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie