E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BG5514
LJN BG5514, Rechtbank 's-Gravenhage, 320160 - KG ZA 08-1214

Inhoudsindicatie:

Kern van de zaak: vordering opheffing van het conservatoire beslag onder een notaris op een depotrekening. Het beslag strekt ter zekerheid van verhaal van in de toekomst verschuldigde alimentatietermijnen. Bij verlofverlening door de voorzieningenrechter voor het leggen van het beslag is geen termijn bepaald waarbinnen de hoofdzaak moet worden ingesteld.

Kern van het geschil is of in een dergelijke situatie een termijn moet worden bepaald. De voorzieningenrechter oordeelt ontkennend, omdat er reeds een executoriale titel is op grond waarvan beslag gelegd kan worden voor reeds vervallen alimentatieverplichtingen. Voor niet vervallen en dus nog niet opeisbare termijnen kan geen executoriaal beslag worden gelegd. Wel conservatoir beslag, maar daarvoor behoeft de beslaglegger verlof van de voorzieningenrechter. Het conservatoire beslag gaat na opeisbaar worden van een termijn ten aanzien van die termijn van rechstwege over in het executoriale beslag. Het verplichten van het instellen van een vordering om het beslag te gehengen en te gedogen volgt niet uit de wet. De eis in de hoofdzaak is bedoeld om de omvang en gegrondheid van een vordering te toetsen. In dit geval ligt er reeds een echtscheidingsbeschikking waarin dat (de omvang en gegrondheid) van de alimentatie is getoetst.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie