E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BG4596
LJN BG4596, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 08/9857

Inhoudsindicatie:

Sticker arbeidsmarktaantekening / ambtelijke misslag / voorwaarden

Eiser kreeg in 2006 een sticker in zijn paspoort omdat hij bezwaar of beroep mocht afwachten. Het was hem toegestaan arbeid te verrichten. De sticker die in 2007 in zijn paspoort is geplaatst vermeldde dat het eiser niet was toegestaan te werken. Eiser stelt dat er sprake is van opgewekt vertrouwen. Verweerder stelt dat arbeidsmarktaantekening van 2006 berust op een ambtelijke misslag omdat eiser nimmer een verblijfsvergunning heeft gehad.

In het bestreden besluit is niet aangegeven uit welke wet- en regelgeving volgt dat het alleen houders van een verblijfsvergunning is toegestaan arbeid te verrichten. De rechtbank wijst voorts in dit verband op de tekst van de sticker. Deze sticker heeft specifiek betrekking op vreemdelingen van wie de uitzetting achterwege wordt gelaten hangende de beslissing op een bezwaar of beroep. Deze vreemdelingen zijn niet in het bezit van een verblijfsvergunning. Niettemin is op de sticker opgenomen ‘arbeid wel/niet toegestaan; tewerkstellingsvergunning wel/niet vereist’. Zou het deze categorie vreemdelingen zonder meer niet zou zijn toegestaan arbeid te verrichten, dan lijkt het opnemen van een keuzemogelijkheid voor wat betreft het al dan niet mogen verrichten van arbeid zinledig.

Aldus kan verweerders standpunt dat van een misslag sprake is niet worden gedragen door hetgeen daaraan ten grondslag is gelegd. Besluit genomen in strijd met 7:12 Awb, beroep gegrond. Gelet op het voorgaande kan de rechtbank onbesproken laten eisers stelling dat het vertrouwensbeginsel is geschonden.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie