E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BG4584
LJN BG4584, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 07/38161

Inhoudsindicatie:

Intrekking verblijfsvergunning regulier / verlopen vergunning / artikel 13 van de gezinsherenigingsrichtlijn / geen ruimte voor dubbele toetsing aan voorwaarden na verlening mvv

Mvv verleend en vervolgens, op 13 januari 2005, een verblijfsvergunning regulier. Deze verblijfsvergunning is ingetrokken omdat achteraf bleek dat op 13 januari 2005 niet aan alle voorwaarden werd voldaan.

Uit Vw en Vb volgt niet dat een reeds verlopen verblijfsvergunning niet meer kan worden ingetrokken.

Blijkens de tekst van artikel 13 Gezinsherenigingsrichtlijn dient personen die in aanmerking komen voor gezinshereniging toegang en verblijf te worden toegestaan. Deze bepaling biedt geen ruimte voor de door verweerder gehanteerde procedure, waarin, na verlening van een mvv, op een later tijdstip nogmaals wordt beoordeeld of – op dat latere tijdstip- aan de voorwaarden wordt voldaan.

Voor de interpretatie van verweerder, op grond waarvan een mvv slechts een voorlopige toelating inhoudt ten einde een aanvraag voor verblijf te kunnen indienen, biedt de Gezinsherenigingsrichtlijn geen aanknopingspunt. De rechtbank acht hierbij van belang dat artikel 13 Gezinsherenigingsrichtlijn voorschrijft dat toegang en verblijf worden toegestaan aan een persoon die aan de voorwaarden voldoet. Een mvv wordt slechts verleend indien aan alle voorwaarden voor een verblijfsvergunning wordt voldaan en kan dus niet worden beschouwd als een besluit waarin nog geen sprake is van aanvaarding van het verzoek om gezinshereniging als bedoeld in artikel 13 Gezinsherenigingsrichtlijn.

Aangezien niet in geschil is dat eiseres en haar dochter ten tijde van de verlening van de mvv aan alle voorwaarden voldeden kon verweerder niet overgaan tot het intrekken van de aan hen verleende verblijfsvergunningen. Voorts is er, gelet daarop, geen grond voor het oordeel dat eiseres en haar dochter geen beroep kunnen doen op de betreffende richtlijn, omdat ze ten tijde van de verlening van de verblijfsvergunning onjuiste gegevens zouden hebben verstrekt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie