E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BG4563
LJN BG4563, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 07/21019

Inhoudsindicatie:

Intrekking verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd / openbare orde / artikel 3 EVRM / gezinsleven / waterscheiding asiel-regulier niet gevolgd

Eiser en zijn echtgenote, van Afghaanse afkomst, zijn tot lange gevangenisstraffen (10 jaar) veroordeeld in verband met drugssmokkel naar Zweden. Detentie wordt in Zweden ondergaan, maar de echtgenote van eiser is met toepassing van de W.O.T.S. overgeplaatst naar een Nederlandse P.I. Ook in Nederland verblijven de vier kinderen van het echtpaar, waarvan de jongste thans 5 jaar oud is. Als gevolg van de intrekking van de verblijfsvergunning van eiser komt hij niet voor een overplaatsing ingevolge de W.O.T.S. in aanmerking. Hij blijft dus in Zweden gedetineerd. Vraag of aan artikel 8 EVRM getoetst kan worden bij intrekking asiel.

De rechtbank is van oordeel dat de Afdelingsjurisprudentie m.b.t. de waterscheiding asiel-regulier in dit geval niet gevolgd kan worden. Eiser beschikte sinds juli 1999 over een verblijfsvergunning waarmee hij feitelijk in staat was gezinsleven uit te oefenen. Intrekking van zijn verblijfsvergunning betekent daarom een inmenging op zijn recht op gezins- en familieleven als bedoeld in artikel 8 EVRM . De rechtbank toetst in de onderhavige procedure of deze inmenging gerechtvaardigd is. Weliswaar kan eiser een reguliere verblijfsvergunning aanvragen, maar de toets aan artikel 8 EVRM is dan een andere (positieve verplichting). Bovendien geldt het mvv-vereiste.

De rechtbank acht het in strijd met artikel 8 EVRM in samenhang met artikel 13 EVRM dat op een later moment en niet in volle omvang getoetst zou worden aan artikel 8 EVRM . Dat in het onderhavige geval plaats is voor een toets aan artikel 8 EVRM vloeit ook voort uit de wetsgeschiedenis. Beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie