E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BF3845
LJN BF3845, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/30368

Inhoudsindicatie:

Bewaring / Sierra Leone / zicht op uitzetting

Gelet op deze informatie is, ondanks de door verweerder genoemde toezegging van de heer Goodwill, op dit moment nog steeds onduidelijk op welke termijn de autoriteiten van Sierra Leone voor eiser, die op 27 mei 2008 is gepresenteerd en voor wie toen een nationaliteitsverklaring is afgegeven, een laissez passer zullen afgeven. Ook is onduidelijk gebleven waarom, ondanks de nationaliteitsverklaring en de genoemde toezegging, afgifte van een laissez passer op zich laat wachten. Voorts is kennelijk geen (uiterste) datum afgesproken, voor wanneer hieromtrent door de Sierraleoonse autoriteiten duidelijkheid zal worden verschaft. Dat concreet zicht op uitzetting binnen korte termijn bestaat, zoals in de belangenafweging van verweerder verondersteld, is dus niet gebleken. Onder deze omstandigheden dient het belang van eiser om in vrijheid gesteld te worden, mede gelet op de duur van de bewaring, zwaarder te wegen dan het belang van verweerder bij voortzetting van de bewaring. Het voortduren van de bewaring is bij afweging van alle belangen niet langer gerechtvaardigd. De bewaring wordt onrechtmatig geacht vanaf 3 september 2008, aangezien verweerder op die datum de uitkomsten van het gesprek met de ambassadeur in zijn belangenafweging had moeten betrekken.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie