E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BE9420
LJN BE9420, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 08/8057, 08/8058

Inhoudsindicatie:

Ingangsdatum vergunning / gemeenschapsonderdaan / geen procesbelang

Ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Vw 2000 wordt aan de vreemdeling die rechtmatig verblijf heeft als gemeenschapsonderdaan een document verschaft, waaruit het rechtmatig verblijf blijkt.

De afgifte van het document als bedoeld in artikel 9 van de Vw 2000 strekt naar het oordeel van de rechtbank louter tot bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland. Met het document is niets vastgesteld over de ingangsdatum van het rechtmatig verblijf van eisers in Nederland. Evenzeer geldt dat de bepaling in het bestreden besluit dat het document vijf jaar geldig is vanaf de datum van de aanvraag, slechts ziet op de geldigheid van het document zelf, waaruit het bewijs van rechtmatig verblijf blijkt.

Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat, nu eisers met hun beroep tegen de bestreden besluiten van 6 februari 2008 niet in een gunstigere positie kunnen geraken, de beroepen wegens het ontbreken van een voldoende actueel procesbelang, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie