E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BD6300
LJN BD6300, Rechtbank 's-Gravenhage, 05-7276 256234

Inhoudsindicatie:

In deze beschikking is aan de orde de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, waarin naast een periodiek verrekenbeding ook een finaal verreken beding is opgenomen (afrekenen alsof partijen in algehele gemeeschap van goederen waren gehuwd).

Een van de aspecten die aan de orde komt is of het oude recht dan wel artikle 1:133 BW van toepassing is op door de vrouw tijdens het huwelijk verkregen schenkingen van haar moeder. Daarnaast speelt de vraag of de aan de vrouw toebehorende woning moet worden beschoud als privé-vermogen van de vrouw of als vermogen dat verrekend dient te worden uit hoofde van het finale verrekenbeding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie