E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BC9903
LJN BC9903, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/33462

Inhoudsindicatie:

Associatieovereenkomst EEG-Turkije / besluit 1/80 / rechtstreekse werking / geen vaststellende werking eerder onaantastbaar geworden besluit

Verweerder heeft onvoldoende gemotiveerd waarom eiser geen rechten kan ontlenen aan Besluit 1/80. Daarbij is van belang dat de artikelen 6 en 7 van Besluit 1 /80 rechtstreekse werking hebben en dat het beroep op die bepalingen niet kan worden afgewezen met de enkele verwijzing naar het eerdere besluit van 20 oktober 1997, waarin is overwogen dat eiser volgens Burgerzaken Best op 13 januari 1997 naar het buitenland is geƫmigreerd, nu dat besluit geen vaststellende werking heeft ten aanzien van eventueel rechtstreeks uit Besluit 1/80 voortvloeiende verblijfsrechten. Vergelijk ook de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 januari 2005, gepubliceerd in JV 2005, 120, van 9 juli 2004, gepubliceerd in AB 2004, 359 en van 29 maart 2005, gepubliceerd in JV 2005, 205. Dat eiser zijn beroep op Besluit 1/80 ook naar voren had kunnen brengen in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van 17 september 1999, doet daarbij niet ter zake.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie