E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2008:BC7726
LJN BC7726, Rechtbank 's-Gravenhage, FA RK 08-292 / FA RK 07-5089 302562 / 293811

Inhoudsindicatie:

Internationale kinderontvoering / omgangsregeling; verzoek tot teruggeleiding van minderjarige naar Zuid-Afrika; onderzoek raad voor de kinderbescherming naar de volgende vragen:

- in hoeverre is er sprake van worteling van de minderjarige in zijn nieuwe omgeving?

- in hoeverre kan uitgegaan worden van een leeftijd en mate van rijpheid van de minderjarige, die rechtvaardigt dat met zijn mening, i.c. zijn verzet tegen een terugkeer naar Zuid-Afrika, rekening wordt gehouden;

- zijn er redenen om een beschermingsmaatregel te treffen;

-indien de rechtbank het verzoek tot teruggeleiding naar Zuid - Afrika afwijst: welke omgangsregeling tussen de moeder en de minderjarige is in het belang van de minderjarige.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie