E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB3692
LJN BB3692, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 07/31073, 07/31074

Inhoudsindicatie:

Herhaalde aanvraag / Definitierichtlijn / categoriaal beschermingsbeleid / geen wijziging van het recht

Nu de implementatietermijn van de Definitierichtlijn op 10 oktober 2006 is verstreken, vanaf die datum een beroep kon worden gedaan op de eventuele rechtstreekse werking van de bepalingen en verzoeker na deze datum twee maal een asielaanvraag heeft gedaan en de besluiten tot afwijzing van die aanvragen in rechte zijn komen vast te staan, vormt de Definitierichtlijn geen nieuw recht voor de onderhavige procedure.

Dit geldt ook voor het vanaf 2 april 2007 geldende categoriaal beschermingsbeleid voor Centraal-Irak, aangezien de laatste aanvraag van verzoeker voor de onderhavige dateert van ná 2 april 2007.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie