E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2007:AZ9288
LJN AZ9288, Rechtbank 's-Gravenhage, 09/755114-06 (beslissing op vordering ex artikel 36e Sr)

Inhoudsindicatie:

Op grond van het onderzoek ter zitting is de rechtbank van oordeel dat de veroordeelde door middel van het strafbaar feit, oplichting, meermalen gepleegd, wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. De rechtbank neemt als grondslag van de vordering in aanmerking het in de strafzaak onder parketnummer 09/755114-06 tegen de veroordeelde bewezen verklaarde feit. De rechtbank is van oordeel dat het door de veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel kan worden geschat op € 29.900,00. Blijkens het vonnis van deze rechtbank van heden moet de veroordeelde een bedrag van in totaal € 23.800,00 aan een aantal benadeelde partijen betalen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het wederrechtelijk verkregen voordeel. Hieruit volgt dat de rechtbank de veroordeelde de verplichting zal opleggen tot betaling van € 6.100,00 aan de Staat ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie