E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:BA9676
LJN BA9676, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 05/4046 IB/PVV

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 augustus 2004 is aan eiser non-activiteit verleend voor de periode van 1 oktober 2004 tot 1 juli 2006 op grond van de in de artikelen 13b en 13c van het Besluit algemene rechtspositie politie (hierna: het Barp) neergelegde ouderenregeling Tijdelijke ouderenregeling (hierna: de Tor). Gedurende deze periode geniet eiser inkomsten krachtens de artikelen 29a tot en met 29k van het Besluit bezoldiging politie (hierna: de Tor-inkomsten). Bij het bepalen van de op de Tor-inkomsten in te houden loonbelasting wordt de groene tabel toegepast. In geschil is het antwoord op de vraag of op voormelde uitbetalingen terecht de groene tabel is toegepast. Eisers beroep op het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel faalt. Beroep ongegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie