E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5970
LJN AZ5970, Rechtbank 's-Gravenhage, FA RK 05-4358 247570

Inhoudsindicatie:

Echtscheiding . Rechtsmacht met betrekking tot het echtscheidingsverzoek. Litispendentie. Nu partijen het erover eens zijn dat op het verzoek tot echtscheiding Nederlands recht van toepassing is, zal de rechtbank Nederlands recht op dat verzoek toepassen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd om van de verzoeken inzake het gezag, de omgangsregeling en de verblijfplaats van de minderjarigen kennis te nemen. Nu de man in Nederland woont, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe ten aanzien van het verzoek van de vrouw tot vaststelling van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarigen en het verzoek van de vrouw tot vaststelling van een bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw. De rechtbank houdt de behandeling met betrekking tot de verzoeken tot vaststelling van een kinderbijdrage, een bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden aan. Partijen hebben in deze zaak een groot aantal stukken overgelegd in de Franse dan wel de Engelse taal. In een procedure voor de Nederlandse rechter dient evenwel het Nederlands als rechtstaal te worden gebezigd. Ook in het procesreglement scheiding wordt vermeld dat in een vreemde taal gestelde bescheiden moeten zijn voorzien van een beëdigde vertaling in de Nederlandse taal, tenzij het eenvoudig leesbare stukken betreft. Eén en ander brengt met zich dat de rechtbank geen kennis zal nemen van de door partijen in een vreemde taal overgelegde stukken, nu het merendeel van de door partijen in het geding gebrachte stukken niet is aan te merken als eenvoudig leesbaar. De rechtbank zal derhalve bepalen dat partijen de in een vreemde taal gestelde bescheiden waarop zij zich in deze procedure wensen te beroepen dienen te voorzien van een beëdigde vertaling in de Nederlandse taal (tenzij het eenvoudig leesbare stukken betreft).

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie