E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5789
LJN AZ5789, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 06/56940, AWB 06/56942

Inhoudsindicatie:

Bewaring / geen uitzetting gedurende demissionaire periode

Eisers is de maatregel ex artikel 54 en 56 Vw 2000 opgelegd. Niet in geschil is dat eisers behoren tot de doelgroep ten aanzien van wie de regering, blijkens de brief van 14 december 2006, heeft besloten om gedurende de demissionaire periode geen gedwongen uitstroom te effectueren. Verweerder heeft aangegeven dat het besluit van het kabinet tot gevolg heeft dat niet langer toepassing wordt gegeven aan de maatregel van artikel 56 Vw 2000 en dat deze maatregel dan ook als opgeheven dient te worden beschouwd. De maatregel op grond van artikel 54 Vw 2000 blijft hangende nadere besluitvorming van verweerder dienaangaande evenwel gehandhaafd. De rechtbank is van oordeel dat bij deze stand van zaken de opgelegde maatregelen niet meer het doel kunnen dienen waarvoor zij zijn opgelegd. Nu verweerder uitdrukkelijk de maatregel op grond van artikel 54 Vw 2000 handhaaft en heeft aangegeven geen schriftelijk besluit tot opheffing van de maatregel op grond van artikel 56 Vw 2000 te zullen nemen ziet de rechtbank in het voorgaande aanleiding het beroep gegrond te verklaren en de maatregelen met ingang van heden op te heffen. De rechtbank acht in dit verband van belang dat de maatregel op grond van artikel 54 Vw 2000 is opgelegd in samenhang met de maatregel op grond van artikel 56 Vw 2000 , en dat het juist de combinatie van deze maatregelen is die ingevolge het hiervoor weergegeven beleid van verweerder moet worden toegepast om te bewerkstelligen dat de vreemdeling beschikbaar is in het vertrekcentrum.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie