E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5060
LJN AZ5060, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 05/38241

Inhoudsindicatie:

Nigeria/Individueel ambtsbericht.

Anders dan verweerder is de rechtbank van oordeel dat eiser met het overleggen van het krantenbericht uit de Nigeriaanse krant Daily Times van 27 augustus 2004 aannemelijk heeft gemaakt dat hij in de negatieve belangstelling staat van de Nigeriaanse autoriteiten. Daarbij acht de rechtbank het van belang dat in het individueel ambtsbericht van 22 december 2004 is vastgesteld dat sprake is van een authentiek krantenbericht. Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd waarom het feit dat eiser gezocht wordt door de politie, gelet op eisers asielrelaas dat door verweerder geloofwaardig is bevonden, niet zou duiden op een aanhouding ter arrestatie. Dit klemt temeer nu verweerder, naar aanleiding van het individueel ambtsbericht, heeft nagelaten bij de minister van Buitenlandse Zaken navraag te doen dan wel nader onderzoek te laten verrichten naar de consequenties van het feit dat eiser door de politie wordt gezocht. Hieruit volgt dat het bestreden besluit is genomen in strijd met de artikelen 3:2 en 7:12 Algemene wet bestuursrecht.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie