E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ5041
LJN AZ5041, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 06/8708

Inhoudsindicatie:

Visum kort verblijf/Gelegendheid om bijzondere omstandigheden aan te tonen.

Eiser is een visum kort verblijf geweigerd, nu hij niet heeft aangetoond dat een sociale en economische binding met China bestaat. De vraag die zich opwerpt is of het beleid van verweerder inzake visum kort verblijf onverkort van toepassing dient te worden geacht in onderhavige situatie, nu uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat eiser zowel lichamelijk als ook geestelijk gehandicapt is. Naar het oordeel van de rechtbank had verweerder moeten kijken of sprake is van bijzondere feiten en omstandigheden, gelegen in de persoonlijke situatie van eiser, bij het toepassen van onderhavig beleid. Hoewel het aan eiser is om aan te tonen dat zulke bijzondere omstandigheden zich voordoen, had verweerder eiser in de gelegenheid moeten stellen om dit aan te tonen. Immers, niet uit te sluiten valt dat sprake is van zodanige bijzondere feiten en omstandigheden dat een beslissing overeenkomstig bedoelde beleidsregels in dit geval zou leiden tot nadelige gevolgen voor eiser, die onevenredig zouden zijn in verhouding met de door de beleidsregels te dienen doelen. De rechtbank is, gelet op het bovenstaande, van oordeel dat er voor verweerder aanleiding had moeten bestaan om eiser tijdens een hoorzitting te horen.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie