E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ4360
LJN AZ4360, Rechtbank 's-Gravenhage, Awb 06/60113

Inhoudsindicatie:

Pardonregeling / motie-Bos / uitzetting.

Op 8 december 2006 heeft verzoeker een bezwaarschrift ingediend bij verweerder met het verzoek hem niet uit te zetten totdat duidelijkheid bestaat omtrent de pardonregeling zoals verwoord in de op 30 november 2006 door de Tweede Kamer aangenomen motie Bos c.s.. Gelet op hetgeen is verwoord in de motie Bos c.s. is niet uitgesloten dat verzoeker wel degelijk onder de reikwijdte van deze motie valt. Weliswaar heeft de Minister aangegeven dat aan de motie niet volledig uitvoering zal worden gegeven, echter daarover zal 12 december 2006 in de Tweede Kamer worden gedebatteerd. De rechter is derhalve van oordeel dat het belang van verzoeker om de uitkomst van het debat af te wachten zwaarder weegt dat het belang van verweerder om verzoeker op de dag van het debat uit te zetten. Uitzetting wordt acterwege gelaten.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie