E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY9163
LJN AY9163, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 06/45666 VRONTN

Inhoudsindicatie:

Bewaring / minderjarig kind in detentie / belangenafweging / voortvarendheid.

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond, omdat de bewaring van eiseres niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving en ook de door eiseres ingeroepen bepalingen in internationale verdragen niet aan de bewaring in de weg staan. Dat de minderjarige zoon van eiseres, aan wie de maatregel van bewaring niet is opgelegd, bij zijn moeder in het detentiecentrum verblijft, maakt het voorgaande niet anders, maar brengt wel mee dat de minister met uiterste voortvarendheid moet werken aan de uitzetting van eiseres en haar zoon. De minister kan niet volstaan met de gebruikelijke op uitzetting gerichte inspanningen. Vast staat dat de onderwijs- en speelvoorzieningen in het detentiecentrum beperkt zijn en dat een langdurig verblijf van kinderen in het detentiecentrum ontoelaatbaar is. Op dit moment bestaat echter, mede gelet op de nog korte duur van de bewaring, geen grond voor het oordeel dat de minister de belangen van de zoon van eiseres onvoldoende heeft meegewogen. Hoelang het verblijf van een kind in het detentiecentrum precies mag duren, zal mede afhangen van de mate waarin de minister de voorzieningen afstemt op de leeftijd en behoeften van het kind. De minister zal zulks telkens in haar belangenafweging hebben te betrekken en daarvan in een eventueel vervolgberoep zo nodig rekenschap moeten geven. Beroep ongegrond, afwijzing verzoek om schadevergoeding.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie