E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY6341
LJN AY6341, Rechtbank 's-Gravenhage, 236412 FA RK 05-490

Inhoudsindicatie:

stiefouderadoptie

leeftijdsverschil tussen verzoeker en minderjarige bedraagt minder dan het voorgeschreven minimum (...)

In de onderhavige zaak was het kind van wie adoptie wordt verzocht ten tijde van de indiening van het verzoek nog vijf dagen minderjarig en is het inmiddels meerderjarig. Daaruit volgt dat de verzochte adoptie hoofdzakelijk -zo al niet uitsluitend- andere rechtens te erkennen belangen dan belangen van het kind in haar hoedanigheid van minderjarige zal dienen.

Bij die stand van zaken is evident dat het slechts in verwaarloosbare mate van het wettelijk minimum afwijkende leeftijdsverschil tussen verzoeker en het te adopteren kind aan bedoelde pedagogische motieven tegemoetkomt en brengt een redelijke wetstoepassing mee dat de voorwaarde van artikel 1:228, eerste lid, aanhef en onder c. BW wordt geacht te zijn vervuld. (...)

verzoek toegewezen

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie