E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY4159
LJN AY4159, Rechtbank 's-Gravenhage, 236743

Inhoudsindicatie:

echtscheiding met nevenvordering(en)

relatieve (on)bevoegdheid rechtbank: Het begrip 'woonplaats' is in de bepalingen van artikel 262 e.v. Rv. niet nader gedefinieerd. De rechtbank zal in dezen aansluiting zoeken bij het woonstede-begrip van artikel 1:10 van het Burgerlijk Wetboek . Ingevolge jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden dient onder 'woonstede' te worden verstaan de plaats waar iemand werkelijk woont met zijn gezin, waar hij de zetel van zijn fortuin heeft, zijn zaken behartigt, zijn goederen en eigendommen beheert, kortom, de plaats waar iemand niet vandaan gaat dan met een bepaald doel en tevens met het plan om, als dat doel is bereikt, daar terug te keren.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie