E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:RBSGR:2006:AY0293
LJN AY0293, Rechtbank 's-Gravenhage, AWB 05/48424

Inhoudsindicatie:

Liberia / geloofwaardigheid nationaliteit / inspanningsverplichting / artikel 83 Vw 2000 .

Naar het oordeel van de rechtbank zijn de in beroep overgelegde documenten (paspoort, geboorteakte en authenticiteitverklaring) wel als feiten en omstandigheden in de zin van artikel 83 Vw 2000 aan te merken. Blijkens het ambtsbericht inzake Liberia van 26 augustus 2005 is het voor Liberiaanse vrouwen onder de achttien jaar niet mogelijk om zelfstandig een reis- of identiteitsdocument aan te vragen. Nu eiseres in augustus 2005, derhalve na de bestreden beslissing, achttien is geworden was het voor haar niet mogelijk om reeds in de besluitvormingsfase zich met succes tot de Liberiaanse autoriteiten te richten met een verzoek tot afgifte van reis- en identiteitsdocumenten. De stelling van verweerder dat eiseres zich al vanaf de eerste afwijzing van haar asielaanvraag tot de ambassade had kunnen wenden teneinde enige vorm van bewijs te krijgen volgt de rechtbank niet. Hiertoe overweegt de rechtbank dat verweerder ter zitting aan heeft gegeven dat het niet aannemelijk is dat de ambassade een dergelijke vorm van bewijs zou geven. Dit klemt te meer nu eiseres ter zitting naar voren heeft gebracht dat ze met behulp van Vluchtelingenwerk contact met de ambassade heeft gezocht, maar daarvoor geen bewijs heeft gekregen, hetgeen door verweerder niet is betwist. Tevens was het voor eiseres niet mogelijk om zonder toestemming van verweerder zich buiten Nederland te begeven. Voorts acht de rechtbank van belang dat verweerder niet kenbaar heeft gemaakt op welke gronden het besluit van 19 november 2003 werd ingetrokken, zodat het voor eiseres niet inzichtelijk was of verweerder nog immer twijfelde aan haar gestelde nationaliteit. Nu niet aannemelijk is dat eiseres voordat ze achttien werd documenten van de Liberiaanse autoriteiten kon verkrijgen en nu ze zich kort nadat ze achttien jaar is geworden tot de Liberiaanse autoriteiten heeft gewend, is de rechtbank van oordeel dat de door haar in beroep bemachtigde documenten in de onderhavige procedure dienen te worden betrokken, aangezien het feiten en omstandigheden zijn als bedoeld in artikel 83 Vw 2000 . Teneinde haar verklaringen met documenten te onderbouwen heeft eiseres zich tot het Rode Kruis gewend met een verzoek om hulp bij het zoeken naar haar familie en voor het verkrijgen van een geboorteakte. Zoals reeds eerder overwogen heeft eiseres zich tevens via het Vluchtelingenwerk tot de Liberiaanse autoriteiten gewend. Deze pogingen zijn zonder resultaat gebleven. Nadat eiseres achttien werd heeft ze zich binnen afzienbare tijd tot de Liberiaanse autoriteiten gewend, wat tot het bemachtigen van de bovengenoemde documenten heeft geleid. Gezien de door eiseres ondernomen inspanningen en gezien de onmogelijkheden in het geval van eiseres om documenten te bemachtigen, kan verweerder niet in redelijkheid stellen dat eiseres niet aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan. Beroep gegrond.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie